Præhospital

Hovedstadens akutberedskab havde 241 utilsigtede hændelser i 2012

Det præhospitale beredskab i Region Hovedstaden registrerede i 2012 i alt 241 utilsigtede hændelser. Endvidere modtog beredskabet 62 klager, hvilket er en del mere end i 2011, hvor der indløb 43 klager. De fleste klager har handlet om vurdering og behandling af sundhedsfaglige 112-opkald på AMK-vagtcentralen, ventetid på ambulance eller sygetransportkøretøj samt ambulancemandskabets håndtering af forløbet på skadestedet eller hos patienten i hjemmet.