Brandvæsen

Ændring af beredskabsloven på vej

Forsvarsministeriet er på vej med en ændring af beredskabsloven. Hovedformålet med lovforslaget er at forpligte statslige myndigheder til at udarbejde generelle beredskabsplaner. Derudover bliver der mulighed for at fastsætte regler om uddannelse af medlemmer af ungdomsbrandkorps. Og så gør Forsvarsministeriet klar til at lade Beredskabsstyrelsen overtage beredskabet til bekæmpelse af brand i skibe til søs.