Brandvæsen

Nordsjællandsk ungdomsbrandkorps får penge til de næste fire års drift

Nordsjællands Ungdomsbrandkorps har fået bevilliget penge til at fortsætte projektet i fire år, og ungdomsbrandkorpset kan derfor ønske 12 nye deltagere velkomne til hold 2, der starter 2. april. De syv deltagere, der fuldførte hold 1, har desuden alle takket ja til at fortsætte som hjælpeinstruktører og rollemodeller for de nye deltagere, og dermed vil der være 19 unge i alderen 13-17 år fra Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg, som hver tirsdag skal lære at samarbejde om at slukke ildebrande.

Google Maps
Brandvæsen

Næstved overtager ansvaret for dele af beredskabet i Faxe

Om små to uger overtager Næstved Brand & Redning en række myndighedsopgaver i nabokommunen Faxe. De to kommuner har indgået en samarbejdsaftale, som indebærer, at ledelse og administration af beredskabet, brandteknisk byggesagsbehandling, vagtcentrals- og SINE-drift samt en række andre opgaver i Faxe Kommune overgår til Næstved Brand & Redning, der også overtager den daglige drift af det frivillige beredskab i Faxe. Aftalen vil koste Faxe Kommune 1,2 mio. kr. om året, og to beredskabsinspektører fra Faxe bliver virksomhedsoverdraget.

Præhospital

Regioner overvejer at sikre reddereleverne ved næste ambulanceudbud

Når regionerne i den kommende tid atter sender ambulancekørslen i udbud, så vil de vindende ambulanceoperatører muligvis blive forpligtet til overtage eksisterende uddannelsesaftaler med redderelever og til at tage et vist antal nye elever ind. I første omgang vil regionerne dog have belyst, om det juridisk er muligt at gøre elevforpligtelser til en af udbudsbetingelserne.

Præhospital

Samariten snupper en del af ambulancekørslen fra Falck i Skåne

Ambulanceoperatøren Samariten, der for nogle år siden måtte opgive at etablere sig i Danmark, har i et udbud erobret en del af ambulancekørslen i Region Skåne fra Falck. I alt mister Falck halvdelen af de fire ambulancedistrikter, hvor Falck i dag driver ambulancetjeneste, og de tabte distrikter går til Samariten samt til Region Skåne selv, der har besluttet at gennemføre en delvis hjemtagning af ambulancekørslen.

Præhospital

Forsvarets sneberedskab er klar til at hjælpe ambulancerne

Pansrede mandskabsvogne, lastbiler og hjemmeværnsfolk har siden mandag eftermiddag været parate til at hjælpe den civile ambulancetjeneste under snestormen. Alene på Sjælland og Lolland-Falster er 12 pansrede mandskabsvogne (PMV’er) og 12 lastbiler kørt i beredskab. De bemandes af i alt 50 hjemmeværnsfolk, mens andre godt 100 hjemmeværnsfolk fra Totalforsvarsregion Sjælland står klar til at afløse deres kollegaer.

Præhospital

Sjællandske ambulancer skal i udbud til efteråret

I 2008 påbegyndte de fem regioner den første runde med udbud af ambulancekørslen – en udbudsrunde, som førte til en omfattende ændring af strukturen i det præhospitale beredskab. I 2008 var Region Sjælland den første region, som afsluttede sit udbud, da svenske Samariten blev udpeget som ny ambulanceoperatør. Samariten opgav imidlertid hurtigt det danske marked, og i dag deles ambulancekørslen mellem Falck og Roskilde Brandvæsen, men nu er de sjællandske ambulancer på vej i udbud igen. Udbuddet starter til efteråret, men allerede nu vil regionen indlede en dialog med potentielle tilbudsgivere.