I fængsel for at livestreame sit eget færdselsuheld

En 30-årig kvinde fra Bagsværd skal nu i fængsel og afsone 20 dage for en række grove overtrædelser af færdselsloven, hvilket hun livestreamede på Facebook. Hun filmede, mens hun kørte over for rødt lys, hun kørte langt over den tilladte hastighed, og hun fortsatte videre efter at have påkørt to parkerede biler.

Den 30-årige kørte en nat i 2017 gennem Søborgs gader, mens hun livestreamede og svarede på spørgsmål under hele kørslen. Det var her, hun filmede, at hun kørte over for rødt lys, kørte langt over den tilladte hastighed, og fortsatte videre efter at have påkørt to parkerede biler.

En af hendes følgere på Facebook anmeldte kørslen og ulykken, hvorefter politiet gik ind i sagen.

Slap i første omgang med betinget fængsel

På optagelserne, som blev fremlagt ved et retsmøde i februar 2020, morede hun sig over de grove forseelser – og retten endte med at lægge vægt på netop hendes adfærd med manglende omtanke for andre trafikanters sikkerhed.

Retten i Glostrup dømte hende dengang skyldig i at køre bil uden at optræde hensynsfuldt eller udvise den fornødne agtpågivenhed, for at tilsidesætte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og for at stikke af fra et færdselsuheld uden at give sig til kende.

Hun blev frakendt førerretten i tre år og fik en bøde på 6.000 kr.

Retten idømte hende også 20 dages fængsel, som dog ikke skulle afsones på betingelse af, at hun ikke begik ny kriminalitet i et år og udførte 40 timers samfundstjeneste i løbet af fire måneder.

Ville ikke udføre samfundstjeneste

Det lykkedes dog ikke Kriminalforsorgen at formå kvinden til at udføre samfundstjenesten, og da hun adskillige gange ikke overholdt de nødvendige aftaler, derfor endte sagen tilbage hos anklagemyndigheden.

Ved et nyt retsmøde om fuldbyrdelse af straffen har Retten i Glostrup nu udløst de 20 dages fængsel.

”Den dømte kunne være sluppet med samfundstjeneste, men nu venter der i stedet et fængselsophold”, siger anklagerfuldmægtig Liv Amnitsbøl.

Annonce