Klagemyndighed efter viral video: Betjent optrådte ”uhensigtsmæssigt”

Foto: Rigspolitiet

I foråret fik en YouTube-video stor opmærksomhed, fordi videoen viste en polititjenestemand, der i en lejlighed anvendte magt over for en borger. Den Uafhængige Politiklagemyndighed indledte en undersøgelse, efter at myndigheden havde modtaget en række henvendelser om video. Konklusionen er, at polititjenestemanden optrådte uhensigtsmæssigt.

Efter at Politiklagemyndigheden har afsluttet undersøgelsen, har myndigheden nu truffet afgørelse i sagen.

Politiklagemyndigheden har ud fra en samlet vurdering fundet, at der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af polititjenestemandens adfærd. Politiklagemyndigheden finder dog, at polititjenestemanden optrådte uhensigtsmæssigt i situationen.

Politiklagemyndigheden har ligeledes undersøgt yderligere to klager, som er udsprunget af episoden. Politiklagemyndigheden har i disse sager vurderet, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af politiets adfærd. Udover disse klager har Politiklagemyndigheden modtaget omkring 230 henvendelser fra borgere, som har set videoen, men som ikke selv har været involveret i hændelsen.

Annonce