Kun den nuværende leverandør byder på driften af SINE-nettet

Der bliver ikke nogen form for konkurrence om den fremtidige drift af beredskabernes fælles SINE-kommunikationsnetværk. Efter en udbudsrunde blev fire virksomheder godt nok prækvalificeret til at afgive tilbud på en milliardkontrakt på den fremtidige drift, men kun én af de fire er endt med at afgive et egentligt tilbud. Det drejer sig om den nuværende leverandør, Dansk Beredskabskommunikation A/S.

Det handler om en kæmpe kontrakt med en værdi på mellem 1,8 og 2,7 mia. kr., som skal sikre, at 45.000 brugere indenfor brandvæsen, ambulancetjeneste og politi fortsat kan kommunikere via det fælles SINE-netværk.

Udbuddet af den nye kontrakt skulle egentlig være startet i 2019, men siden da er udbuddet gang på gang blevet udskudt af Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation. Kontrakten med den nuværende leverandør, Dansk Beredskabskommunikation A/S, er for længst udløbet, men den er som en nødløsning blevet forlænget frem til 2024 – selv om der ikke er noget juridisk grundlag for forlængelsen.

Sidste år lykkedes det dog at få prækvalificeret fire virksomheder til at byde på milliardkontrakten. Det drejede sig om Consortium CAC (bestående af virksomhederne Cibicom A/S, On Tower Denmark ApS og Airbus Defence and Space OY), Dansk Beredskabskommunikation A/S, Nokia Solutions and Network OY og Telenor A/S.

Men der bliver ikke tale om nogen form for konkurrence. Kun én af de fire virksomheder har nemlig valgt at afgive et tilbud på kontrakten. Det er den nuværende leverandør, Dansk Beredskabskommunikation A/S.

Forventer ikke ændringer for beredskaberne

Hos Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation understreger man, at udbudsprocessen – i hvert fald formelt – stadig er i gang, og at det betyder, at der stadig ikke kan siges noget fast om det endelige resultat. Center for Beredskabskommunikation meddeler dog også, at det på nuværende tidspunkt forventningen, at beredskaberne kun vil opleve begrænsede ændringer, når den nye kontrakt træder i kraft, og at radioer og radioudstyr som udgangspunkt kan genanvendes. Det skal ses i lyset af, at Dansk Beredskabskommunikation A/S i deres tilbud lægger op til at anvende den Tetra-teknologi, som kendes fra det nuværende SINE.

Center for Beredskabskommunikation forventer at kunne offentliggøre resultatet af udbuddet i løbet af 2023.

Annonce