God SINE-kapacitet under Storebæltsøvelse

Under juni måneds store beredskabsøvelse på Storebæltsforbindelsen, hvor 500 personer deltog, blev der registreret over 800 SINE-opkald i timen, men det svarer kun til en udnyttelse af 25 % af SINE-kapaciteten. Dermed vil nettet sagtens kunne klare endnu større hændelser, konkluderer Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation.

Øvelsens scenarie var, at et passagertog var blevet afsporet på Storebæltsforbindelsens vestbro en søndag morgen. Passagererne i de tre vogne blev kastet rundt, og mere end 50 personer kom til skade.

Med Fyns Politi som koordinerende myndighed deltog mere end 500 personer fra bl.a. redningsberedskaberne i Nyborg og Slagelse, Region Syddanmark, Banedanmark, Hjemmeværnet, DSB og Sund og Bælt. Formålet med øvelsen var bl.a. at afprøve en ny behandlingsplads ved Nyborg, en mobil trappeovergang mellem jernbanebro og vejbro samt en mobil overgang fra ét tog til et andet. Herudover skulle både interne og eksterne kommunikationsveje testes og kommunikationen på SINE følges, oplyser Center for Beredskabskommunikation.

God forståelse for kommunikation på SINE

Politiinspektør Bjarne Sørensen, Fyns Politi, var efter fire timers øvelse i mørke og silende regn godt tilfreds med indsatsen på alle fronter. ”Beredskabernes samlede håndtering af ulykken var effektiv, sikker og i overensstemmelse med de indsatstaktiske retningslinjer. Alle opkald på SINE gik tydeligt igennem, og presseberedskabet fungerede godt”, fortæller Bjarne Sørensen.

Også i Center for Beredskabskommunikation glæder man sig over øvelsens udfald, der vidner om god forståelse for kommunikationen på SINE. ”Beredskaberne fandt hurtigt det rigtige skadestedssæt og de rigtige talegrupper. Kommunikationen blev afviklet efter de retningslinjer, som TOAS har udviklet”, siger Carsten Mau, sektionsleder i Center for Beredskabskommunikation.

800 opkald i timen

I begyndelsen af 2013 fik Center for Beredskabskommunikation opsat en ny sendemast på Sprogø. Masten har forstærket dækningen på broens udendørsarealer og frigjort talekapacitet i tunnellerne på Storebæltsforbindelsen. Under øvelsen i juni fik Center for Beredskabskommunikation bekræftet, at der er masser af kapacitet i nettet ved store ulykker, hvor mange beredskaber kommunikerer på samme tid.

”Vores målinger vidner om en høj aktivitet på SINE under afvikling af øvelsen. Da presset var størst, registrerede vi over 800 opkald i timen, hvilket svarer til en kapacitetsbelægning på 25 % på Sprogø-masten. Det fortæller os, at nettet er dimensioneret til, at hændelsen på Storebælt kan eskalere yderligere”, forklarer Carsten Mau.

Annonce