Minister: Værditransporter får ikke samme parkeringsregler som brandvæsener

Foto: Rigspolitiet

I dag gælder færdselslovens almindelige standsning- og parkeringsforbud ikke for politiet, brandvæsener og redningskorps. Og den undtagelse vil – trods et politisk ønske – ikke blive udvidet til at omfatte private værditransporter. Det slår transportminister Ole Birk Olesen fast. Ifølge ministeren kan værditransporternes behov ikke sammenlignes med beredskabets.

Det er Socialdemokratiet, som har ønsket, at private værditransporter af sikkerhedsmæssige årsager får samme muligheder for parkering som f.eks. politiet og beredskabet.

Det følger af færdselslovens § 30 at politiet, Kriminalforsorgen, redningsberedskabet og redningskorps ikke er omfattet af færdselslovens almindelige standsning- og parkeringsforbud, hvis standsning eller parkering er nødvendig af hensyn til arbejdet – og der træffes nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Ikke samme hensyn

”Baggrunden for bestemmelsen er, at det for disse køretøjer ofte er nødvendigt at standse eller parkere i strid med de gældende bestemmelser om parkering som led i deres arbejde. Jeg vurderer ikke, at hensynet til at sikre værditransporter parkering som led i udførelsen af deres erhverv kan sammenlignes med de hensyn, som ligger bagfærdselslovens § 30. På den baggrund har jeg heller ikke i sinde at ændre på færdselslovens § 30”, fastslår transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Samtidig påpeger transportministeren dog, at de enkelte kommuner med politiets samtykke kan beslutte at reservere særlige parkeringspladser til f.eks. værditransporter.

Annonce