Nu må kommunerne etablere deres egne ”mini-politikorps”

Som led i en ny politisk aftale om politiet vil landets kommuner nu få mulighed for at etablere deres egne tryghedskorps, hvor vægtere og vagter kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden. Kommunerne skal anvende godkendte vagt- og sikkerhedsfirmaer eller godkendte kommunalt ansatte vagter.

Det er regeringen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige, som har indgået ny flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2021-2023.

En af de ting, som partierne er blevet enige om, er at der skal etableres en forsøgsordning, der løber i aftaleperioden, hvor kommunerne får bedre mulighed for at anvende vagter, vægtere og eventuelt ny teknologi, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden. Det er op til den enkelte kommune, om kommunen vil gøre brug af ordningen.

Partierne vil blive præsenteret for en model for den nærmere udformning af forsøgsordningen i første halvdel af 2021. Den konkrete model skal tage højde for eventuelle retssikkerhedsmæssige problemstillinger, ligesom det skal sikres, at kommunen anvender godkendte vagt- og sikkerhedsfirmaer eller godkendte kommunalt ansatte vagter. Forsøgsordningen kræver etablering af det nødvendige lovgrundlag.

Der vil desuden i dialog med Transport- og Boligministeriet og relevante trafikselskaber blive drøftet muligheder for at øge trygheden på stationer.

Annonce