Politiets alarmcentraler får civile alarmoperatører

Foto: Rigspolitiet

Der mangler uddannede politifolk til at løse politiets kerneopgaver, og derfor søger Rigspolitiet nu at frigøre 150 politifolk ved hjælp at såkaldt opgaveglidning. Det indebærer, at en række opgaver skal fjernes fra politifolk og i stedet skal varetages af andre faggrupper, f.eks. HK’ere. Et af disse områder er politiets to 112-alarmcentraler.

Politiet har alarmcentraler i Slagelse og Aarhus, og i dag modtages alle 112-opkald af uddannede politifolk. Men for at frigøre politifolk til politiets kerneopgaver vil Rigspolitiet nu ændre på alarmcentralernes bemanding.

I første omgang bliver der tale om et forsøg, der skal løbe i seks måneder. I forsøgsperioden vil der blive ansat civile alarmoperatører, der skal arbejde sammen med de tilbageværende politifolk.

Opgaveglidningen blev oprindeligt aftalt i forbindelse med den politiske flerårsaftale om politiets økonomi. Nu udmøntes aftalen så på fire områder, som udover alarmcentralerne er ATK-hastighedskontrollen, sagkyndige ved køreprøver og de såkaldte politianklagere.

Annonce