Tilfredshed med ny model for brug af SINE-skadestedssæt

De seneste år har det været muligt for beredskaberne at skifte til et tildelt SINE-skadestedssæt allerede under fremkørsel, og ikke først når indsatsledelsen er mødt på skadestedet. Beredskaberne i Region Nordjylland har i efteråret 2020 truffet en fælles beslutning om at bruge den mulighed, og det har givet en række fordele.

Ved hændelser, hvor to eller flere beredskabsmyndigheder samarbejder, finder den tværgående beredskabskommunikation sted i et skadestedssæt (SKS) i radionettet SINE.

I februar 2019 blev det muligt for beredskaberne at skifte til tildelt SKS allerede under fremkørsel (hvis indsatsledelsen var enige om at skifte), og ikke først når indsatsledelsen var mødt på skadestedet. Ændringen blev bl.a. indført for at imødekomme nogle beredskabers behov for at kunne mødes tidligere på det tildelte SKS og lette kommunikationen for beredskaber med bl.a. lang kørevej til skadesteder.

Beredskaberne i Region Nordjylland har i efteråret 2020 truffet en fælles beslutning om at indstille SINE-radioerne på tildelt SKS, uden forudgående kommunikation på default SKS. Og der meldes om stor tilfredshed med den nye procedure.

Det oplyser Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation.

Skifter allerede inden afgang

”Vi arbejder i et stort geografisk område, hvor vi ofte har lang kørevej. Med skift til tildelt SKS, allerede inden vi forlader garagen, skal vi ikke bruge tid og kræfter på at skifte talegruppe under fremkørsel, hvor vi som ISL BRAND kører alene. Når vi fra start kan tale med resten af indsatsledelsen på det tildelte SKS, undgår vi desuden at blive forstyrret af kommunikation fra andre hændelser på politikredsens default SKS”, fortæller Klavs Bojsen, ISL BRAND i Nordjyllands Beredskab.

Nordjyllands Beredskab har egen vagtcentral, der monitorerer og styrer redningsberedskabets kommunikation på SINE-radioerne. Den nye procedure har også medført en ændring i arbejdsgangene på vagtcentralen.

”På vagtcentralen tvangsstyrer vi ISL BRAND’s vognradioer til tildelt SKS, allerede inden indsatslederen kører ud af garagen. Når ISL BRAND ankommer til skadestedet, skifter han/hun selv de håndholdte radioer”, siger Lars Degn, der er vagtcentralmedarbejder i Nordjyllands Beredskab.

Indsatsledelsens skift til tildelt SKS fra starten af en hændelse betyder, at vagtcentralen oplever den første del af indsatsen som mindre hektisk.

”Men den nye procedure ved vi, at indsatsledelsen er på tildelt SKS, allerede inden de forlader garagen. Det betyder bl.a., at vi ikke skal bruge tid og kræfter på meldinger frem og tilbage for at få kollegaerne til at mødes på en bestemt talegruppe. Den eneste udfordring, vi kan opleve, er hvis en holdleder ikke får skiftet til det tildelte SKS talegruppe HL BRAND hurtigt nok. I sådanne tilfælde kan vi naturligvis hjælpe og evt. tvangsstyre radioen hen på den rette talegruppe”, fortæller Lars Degn.

Gælder også i nabopolitikreds

Nordjyllands Beredskab har også stationer i Thisted og Morsø kommuner, som hører under Midt- og Vestjyllands Politi.

”Den nye procedure bliver efterlevet i de områder i politikredsen, der hører til Nordjyllands Beredskab. I resten af Midt- og Vestjyllands politikreds arbejder man efter den ’gamle’ procedure med mulighed for skift til tildelt SKS enten under fremkørsel eller ved ankomst til skadestedet”, fortæller Nicolai Kanstrup, der er ISL BRAND i Nordjyllands Beredskab.

Annonce