35 nye ambulancer på vej til Nordjylland

Pr. 1. april 2022 hjemtager Region Nordjylland en stor del af ambulancekørslen. Det har sat gang i en støtte logistisk operation, som blandt andet vil indebære ansættelse af 250 nye medarbejdere, etablering af 13 ambulancestationer samt indkøb af ambulancer. Frem mod februar 2022 skal der leveres 35 ambulancer og 14 køretøjer til liggende sygetransport.

Region Nordjylland hjemtager ambulancekørslen i distrikterne Nord og Aalborg, mens opgaven i de to øvrige distrikter overgår til den nye ambulanceoperatør PreMed.

Når det gælder materiel, så gør Region Nordjylland brug af et fællesregionalt samarbejde omkring indkøb af ambulancer og andre køretøjer. Regionen har på den baggrund underskrevet kontrakt med SMC om levering af 33 ambulancer, to XL-ambulancer, 14 køretøjer til liggende sygetransport og to tjenestebiler.

Der er aftalt levering af halvdelen af køretøjerne den 4. januar 2022 og den resterende halvdel den 1. februar 2022. Regionen henviser til, at den forskudte levering sikrer en hensigtsmæssig proces for endelig tilpasning af køretøjerne frem mod driftsstarten den 1. april 2022.

Kontrakter på båresystemer og trappetjenere

Der er også et fællesregionalt samarbejde om indkøb af båresystemer, trappetjenere og andet udstyr. Stryker har vundet udbuddet på båresystem, mens Ferno har vundet udbuddet på trappetjener.

Regionen har derfor indgået kontrakt med Stryker omkring levering af båresystemer til ambulancer og patienttransportkøretøjer og afgivet bestilling herpå. Dele af båresystemet er afsendt fra Stryker til køretøjsopbyggeren, da dette skal integreres i køretøjet i forbindelse med opbygning.  Kontrakt med Ferno om levering af trappetjenere er ligeledes indgået.

Et tredje fællesregionalt samarbejde omfatter udbud og indkøb af uniformer til operativt personale, hvor en fællesregional arbejdsgruppe har udarbejdet udbudsmaterialet. Den oprindelig tilbudsfrist blev dog forlænget, således at tilbudsfristen var 13. august 2021. Region Nordjylland forventer, at der kan indgås kontrakt med den vindende tilbudsgiver i denne måned.

Etablering af de fremtidige ambulancestationer er også en vigtig opgave, og her er regionen i dialog med Falck om lejeaftaler på Falcks eksisterende ambulance- og brandstationer. Men der afsøges også muligheder for andre lejemål.

Der er allerede indgået aftale om et lejemål for ambulancestationen i Hirtshals. Derefter udstår lejeaftaler for yderligere 12 stationer, men regionen forventer, at de falder på plads i løbet af september og oktober.

Annonce