Fastholder nedlæggelse af akutbil

Arkivfoto

Responstiden i Skagen er de seneste år faldet, og derfor kan borgerne være helt trygge, selv om den lokale akutbil nedlægges fra april 2015. Det skriver Region Nordjylland i en redegørelse til Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Sundhedsminister Nick Hækkerup understreger samtidigt, at det er regionernes ansvar at tilrettelægge og drive det præhospitale beredskab.

Akutbilen i Skagen nedlægges som led i en ny budgetaftale for 2015, men det har udløst stor kritik fra lokalområdet. Men i en redegørelse til Sundheds- og Forebyggelsesministeriet afviser Region Nordjylland, at borgerne har grund til at være utrygge.

”Det er Region Nordjyllands vurdering, at der i forhold til Skagen og den præhospitale dækning heraf er et ambulanceberedskab, som tilgodeser borgernes behov for akut hjælp, så borgerne kan føle sig trygge – også efter at akutbilen nedlægges pr. 1. april 2015. Akutbilen i Skagen er indsat som et supplerende beredskab til ambulanceberedskabet i Skagen. Efter nedlæggelsen af akutbilen i Skagen er der fortsat et ambulanceberedskab i Skagen, som kan betjene borgerne i tilfælde af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst”, skriver regionen og fortsætter:

”Beslutningen om at nedlægge akutbilen i Skagen er truffet af Regionsrådet efter mange overvejelser og med baggrund i udviklingen i responstiden i Skagen gennem de seneste år. Situationen i Skagen i forhold til responstiden har gennem de seneste 3-4 år ændret sig. For kalenderåret 2011 var den gennemsnitlige responstid i 9900 Skagen på 8 minutter og 49 sekunder. Til sammenligning var den gennemsnitlige responstid i 2013 på 7 minutter og 56 sekunder. Det vil sige, at der er sket en forbedring i responstiden på 53 sekunder fra 2011 til 2013”.

Holder øje med lange responstider

I redegørelsen forholder Region Nordjylland sig også til den fremsatte kritik:

”I artiklen ’Uro om Danmarks nordligste akutbil’, som blev bragt på dr.dk den 24. september 2014, fremhæves det, at borgerne i Skagen frygter, at der i flere tilfælde vil gå for lang tid, før borgerne kan få hjælp, hvis akutbilen nedlægges. Desuden argumenteres der fra borgerne i Skagen med, at akutbilen bør bevares på grund af, at der er langt til nærmeste akutsygehus, ligesom der i artiklen spørges til, hvad regionen vil erstatte med, hvis akutbilen nedlægges.

Det er vigtigt at have sig for øje, at Regionsrådet følger det præhospitale område tæt. Responstidsopgørelser behandles kvartalsvist i Regionrådet. Da ambulancetjenestens efterlevelse af det fastsatte servicemål bliver opgjort som en gennemsnitlig responstid målt pr. kvartal, vil der være ambulanceudrykninger, hvor responstiden er henholdsvis kortere eller længere end det vedtagne serviceniveau. I forbindelse med, at Regionrådet behandler respons-tidsopgørelser holder det desuden øje med forekomsten af lange responstider på enkeltstående ambulanceudrykninger i de forskellige områder, herunder i Skagen.

Det præhospitale område er ikke et statisk område, men er et meget dynamisk område, hvor der løbende igangsættes tiltag, der højner niveauet i det præhospitale beredskab og endvidere imødekommer særlige problemstillinger, som den, der eksempelvis er i Skagen med relativt mange lange responstider. Eksempelvis kan det nævnes, at ambulanceberedskabet i Skagen får installeret mulighed for videostreaming fra ambulance til akutlægebil/sygehus, således patienten kan tilses via video, såfremt dette vurderes nødvendigt. Dermed bringes lægen og de kliniske kompetencer i et vist omfang ud i lokalområdet”, slutter redegørelsen.

Minister: Regionens ansvar

I en kommentar til redegørelsen siger sundhedsminister Nick Hækkerup (S):

”Jeg hæfter mig ved, at der fortsat vil være et ambulanceberedskab i Skagen, som fremover vil kunne trække på kliniske kompetencer ved behov, og at regionsrådet desuden følger responstidsopgørelserne i regionen tæt.

Endelig vil jeg for en god ordens skyld tilføje, at det er et regionalt ansvar at tilrettelægge og drive det præhospitale beredskab, herunder ambulanceberedskabet med eventuelt tilhørende akutbiler, og jeg noterer mig i den forbindelse, at Region Nordjylland samlet set vurderer, at borgerne også fremover kan føle sig trygge ved den præhospitale dækning i Skagen”.

Annonce