Afgørelse i Region Syddanmark: BIOS fortsætter

De mangelfulde vagtplaner fra BIOS er et tillidsbrud, som er voldsomt problematisk, men alligevel vil Region Syddanmark ikke bryde med BIOS. Det fortalte regionsrådsformand Stephanie Lose (V) på et pressemøde i dag. Kun fire medlemmer af regionsrådet stemte for at ophæve kontrakten med BIOS.

Region Syddanmark har sammenholdt sikkerheden i ambulancedriften med de potentielle udgifter ved et brud med BIOS, som vurderes at ville koste 300-400 mio. kr. inkl. et ventet erstatningskrav. Og det har for et stort flertal i regionsrådet ført til beslutningen om, at BIOS-kontrakten videreføres. Kun SF og Enhedslisten stemte for at vælge Falck frem for BIOS.

Samtidig understregede regionsrådsformanden, at det er voldsomt problematisk, at BIOS’ vagtplan ved en nærmere gennemgang viste sig at bestå af 20 pct. vagter, som der ikke var reddernavne på. Derfor er der nu behov for en tæt dialog med BIOS for at få genetableret tilliden. Regionen vil sammen med BIOS konsolidere vagtplanerne, og vagtplanerne skal dække længere perioder end nogle uger frem i tiden. Regionens medarbejdere vil endvidere fremover være på BIOS’ kontorer hver dag, og det vil være tilfældet indtil regionen føler, at de kan stole på BIOS. Regionsrådsformanden udtrykte ikke direkte mistillid til selskabets nuværende adm. direktør, men antydede, at en udskiftning vil være ønskelig.

Regionen vil formentlig købe tre ekstra beredskaber hos Responce for BIOS’ regning for at kompensere for, at BIOS i alt mangler bemanding til omkring seks ambulanceberedskaber.

Region Syddanmark vil endvidere til bunds i, om regionen har gjort, hvad man kunne i processen. Der iværksættes derfor en ekstern undersøgelse af hele forløbet fra udarbejdelse af udbudsmateriale til den nuværende situation.

Annonce