Brandvæsen

Københavnske brandfolk er stærkt utilfredse med ledelsen

Ledelsen i Københavns Brandvæsen er diktatorisk, og brandvæsenets mangel på en personalepolitik går i høj grad ud over de menige brandfolk. Det var budskabet fra en større gruppe brandfolk, der i dag valgte at give udtryk for deres utilfredshed med ledelsen med en demonstration, hvor de gik gennem byen med sorte bind for munden. Demonstrationen endte på Hovedbrandstationen, hvor brandfolkene efter 15 minutters tavshed foran stationen afleverede et protestbrev til brandchef Jan Axlev.

Præhospital

Helsingør vil køre ambulancer – Hørsholm vil ikke

Planerne om at etablere et fælleskommunalt ambulanceselskab i Nordsjælland har nu været til politisk behandling i to kommunalbestyrelser, og resultatet var, at Hørsholm Kommune forlader det såkaldte Ambulance Nord-samarbejde, mens Helsingør Kommune gerne vil prøve kræfter med ambulancedrift. Tidligere har Rudersdal Kommune forladt Ambulance Nord-samarbejdet, som nu består af Gentofte, Helsingør og Fredensborg kommuner.

Brandvæsen

Undrer sig over brandvæsens udlån af autosprøjte

En tidligere brandmand undrer sig over, at en af Søllerøds autosprøjter i flere uger har været udlånt til Frederiksberg. Det svækker sikkerheden i den samlede Rudersdal Kommune, vurderer han, men det afviser beredskabschefen. Ifølge Beredskabsstyrelsens distriktsbrandinspektør er beredskabschefens udlægning af dimensioneringsreglerne imidlertid ikke helt korrekt.

Brandvæsen

Hård kritik af Falck efter forsinket udrykning

Det tenderer kontraktbrud. Så hård er udmeldingen fra Haderslev Kommune, efter at Falck ved en brand i april var 15 minutter om at få afsendt slukningstoget fra korpsets station i Vojens. Kun to af stationens 20 brandfolk mødte indenfor de krævede fem minutter. Falck beklager den forsinkede udrykning, og man har nu strammet op på procedurerne for at sikre, at der altid er tilstrækkeligt mange brandfolk til rådighed.

Præhospital

Ambulancefolk: Akutlægebilers ledelse er populistisk

Ledelsen af akutlægebilerne i København er populistisk, når den i de seneste uger gentagne gange har fremhævet akutlægebilernes succes ved genoplivning af patienter med hjertestop uden at nævne den indsats, som er ydet af primærambulancerne inden akutlægebilernes ankomst. Det mener Dansk Ambulance Råd (DAR), som er interesseorganisation for de danske ambulancefolk. DAR mere end antyder, at der er tale om lobbyarbejde fra lægernes side i forbindelse med debatten om akutlægebilernes fremtid i Region Hovedstaden.

Præhospital

Avis: Tetra kostede 79-årig livet

Tetra har i godt et år kørt som en slags pilotprojekt hos Gentofte Brandvæsen. Men søndag 22. april døde en 79-årig mand af hjerteproblemer, fordi ambulancen nåede alt for sent frem efter tekniske fejl med radiomeldingerne, skriver Ekstra Bladet. Ifølge adskillige ambulancefolk, som Ekstra Bladet har talt med, skyldes det en tilfældighed, at tragedien ikke er indtruffet før. “Denne sag er blot et af adskillige eksempler på koks i teknikken”, siger en ansat på Gentofte brandstation.

Brandvæsen

Brandvæsen mister madudbringning

Udbringningen af mad til de hjemmeboende ældre i Roskilde kommer fremover på nye hænder, undtagen i den gamle Ramsø Kommune. Roskilde Brandvæsen har efter en licitation mistet opgaven til firmaet Multi-Trans. Også i den tidligere Gundsø Kommune har Multi-Trans vundet licitationen, efter af Gundsø Brandvæsen har haft opgaven siden 1990. Licitationen er netop gennemført og godkendt af kommunens socialudvalg på et lukket møde.

Præhospital

Lægehelikopter har brug for mere dansk personale

Den tysk-danske lægehelikopter i Nibøl har svært ved at opfylde præmisserne for at være et grænseoverskridende rollemodel. Siden 1. april 2005 har lægehelikopteren Christoph Europa 5 været udstationeret ved Nibøl sygehus, kun ca. 15 kilometer syd for den dansk-tyske grænse. Og denne grænse har helikopteren efterhånden krydset omkring 200 gange, siden den blev udnævnt til rollemodel for hele beredskabet i grænselandet. Men nu, to år efter, halter denne model for tysk-dansk redningssamarbejde stadig lidt.

Præhospital

Gennembrud for paramedicinere i Region Sjælland

Efter en langsom start ser brugen af paramedicinere nu ud til for alvor at få et gennembrud. Som led i den nye sygehusplan for Region Sjælland, som blev vedtaget onsdag, skal regionens yderområder dækkes af akutbiler bemandet med paramedicinere. Udover en opkvalificering af redderne på de eksisterende akutbiler skal der oprettes nye akutbiler i Kalundborg og Nakskov, som dog skal bemandes med sygeplejersker indtil der er uddannet tilstrækkeligt mange paramedicinere.

Brandvæsen

Brandvæsen og Falck skal byde på brandslukning

Både Falck og Ribe Brandvæsen skal have lejlighed til at byde på brandslukningen i Ribe, når den sendes i udbud. Det besluttede byrådet i Esbjerg mandag. Politikerne ønsker at gennemføre et samlet udbud af brandslukningen i den nye Esbjerg Kommune for at se, om der kan spares penge ved at lade Falck overtage opgaven i hele kommunen. I første omgang skal der udarbejdes en skitse for, hvordan udbuddet af slukningsopgaven skal forløbe.