Hjemmesygeplejerskers udrykninger koster 7.000 kr. pr. tur

Den nye udrykningsordning i Varde Kommune, hvor hjemmesygeplejersker indgår i det præhospitale beredskab, har haft væsentligt færre udrykninger end ventet, og det gør også, at omkostningerne pr. tur ligger mærkbart over det forventede. I ordningens første fem måneder har hver tur således kostet næsten 7.000 kr., men en gennemgang af sygeplejerskernes indsatsjournaler viser samtidig, at der ofte er brug for deres indsats: Ved 33 procent af udrykningerne ydes der en egentlig behandling.

Udrykningsordningen med sygeplejersker dækker den nordlige del af Varde Kommune, hvor der er lang responstid for ambulancerne, og i løbet af ordningens første fem måneder er responstiderne i området reduceret væsentligt. Den gennemsnitlige responstid for sygeplejerskernes udkald er kun på godt 5 minutter, og ved 41 af de 42 udkald er hjemmesygeplejerskerne nået frem før ambulancen.

Sygeplejerskerne kaldes især ud til hjerteproblemer, som tegner sig for 24 procent af udrykningerne, mens 14 procent vedrører åndenød og en tilsvarende andel vedrører tilskadekomst. Og ved 33 % af udrykningerne iværksættes der en egentlig behandling, som oftest består af ilt, frie luftveje, eller brug af hjertestarter. Ilt var ellers en af de behandlingsmuligheder, der var tvivl om nødvendigheden af i sygeplejerskernes nye oppakning.

På de fem måneder har udrykningsordningen kostet 250.000 kr., som finansieres af regeringens akutpulje. Forventningen var oprindeligt, at sygeplejerskerne ville få 150 udkald om året, men med 36 ture (ved fem af de 42 udkald var sygeplejersken allerede hos patienten) ligger prisen pr. tur på 6.944 kr., hvilket er væsentligt over de forventede 4.000 kr.

Varde Kommune har for kort tid siden anmodet Region Syddanmark om at få udvidet udrykningsordningen, så hjemmesygeplejersker også skal rykke ud i Agerbæk-området.

Annonce