Ambulancerne havde også færre udrykninger nytårsaften

Med 942 udrykninger havde det præhospitale beredskab et mindre travlt nytår end normalt. Sidste år var det tilsvarende tal således 1.184. Også antallet af 112-opkald om ulykker og sygdom faldt i år, nemlig fra 1.442 til 1.289. Der var 55 fyrværkeri-relaterede udrykninger, heraf 28 udrykninger til øjenskader og 17 udrykninger til håndskader.

Tallene fra landets fem regioner er indsamlet af Region Syddanmarks AMK-vagtcentral, og herfra lyder meldingen altså, at den samlede travlhed har ligget under normalen.

Tallene dækker perioden fra kl. 18 nytårsaften og frem til kl. 06 nytårsmorgen.

På en nytårsaften er der normalt ca. fire gange flere opkald til 112 om skader og sygdom sammenlignet med en almindelig dag. Hovedparten af 112-opkaldene bliver typisk modtaget i tiden efter midnat. I år blev der 1.289 gange ringet 112 om akut sygdom eller tilskadekomst. Det er færre end sidste år, hvor 1.442 ringede 112.

Opkaldene udløste 937 udrykninger med ambulancer, akutlægebiler og akutbiler. Det er færre end sidste år, hvor der var 1.184 kørsler. Akutlægehelikopterne var med fem flyvninger i luften lidt oftere end sidste år, hvor akutlægehelikopterne havde fire flyvninger.

Flere fyrværkeriskader

På landsplan melder Region Syddanmarks AMK-vagtcentral desuden om 55 udrykninger, som de fem AMK-vagtcentraler har vurderet til at være på grund af fyrværkeri. Dermed er der her tale om en stigning i forhold til sidste år, hvor tallet var på 44.

Af de 55 fyrværkeri-relaterede udrykninger var der 28 udrykninger til øjenskader og 17 udrykninger til håndskader. Sidste år var der henholdsvis 14 udrykninger til øjenskader og 16 udrykninger til håndskader.

Tallene dækker alene fyrværkeri-relaterede udrykninger. Tal for antal personer, der er kommet til skade ved fyrværkeri og behandlet ved akutmodtagelserne i hele landet, offentliggøres først den 2. januar 2023 af Ulykkes Analyse Gruppen på OUH.

Tal for nytårsaften og -nat 2022/23

Danmark:

112-opkald: 1289
Udrykninger: 937
– Heraf ambulance: 810
– Heraf lægebil: 106
– Heraf akutbil: 21

Fyrværkeri-relaterede udrykninger: 55
– Heraf øjenskader: 28
– Heraf håndskader: 17

Akutlægehelikopterne
Flyvninger i alt: 5
5 flyvninger i Region Nordjylland

Region Nordjylland

112-opkald: 100
Udrykninger: 89
– Heraf ambulance: 67
– Heraf lægebil: 8
– Heraf akutbil: 14

Fyrværkeri-relaterede udrykninger: 7
– Heraf øjenskader: 5
– Heraf håndskader: 2

Region Midtjylland

112-opkald: 261
Udrykninger: 200
– Heraf ambulance: 159
– Heraf lægebil: 41
– Heraf akutbil: 0

Fyrværkeri-relaterede udrykninger: 11
– Heraf øjenskader: 1
– Heraf håndskader: 6

Region Syddanmark

112-opkald: 266
Udrykninger: 268
– Heraf ambulance: 230
– Heraf lægebil: 32
– Heraf akutbil: 6

Fyrværkeri-relaterede udrykninger: 13
– Heraf øjenskader: 8
– Heraf håndskader: 3

Region Hovedstaden

112-opkald: 432
Udrykninger: 270
– Heraf ambulance: 246
– Heraf lægebil: 24
– Heraf akutbil: 0

Fyrværkeri-relaterede udrykninger: 22
– Heraf øjenskader: 12
– Heraf håndskader: 6

Region Sjælland

112-opkald: 230
Udrykninger: 110
– Heraf ambulance: 108
– Heraf lægebil: 1
– Heraf akutbil: 1

Fyrværkeri-relaterede udrykninger: 2
– Heraf øjenskader: 2
– Heraf håndskader: 0

Annonce