Præhospital

Ambulancerne havde også færre udrykninger nytårsaften

Med 942 udrykninger havde det præhospitale beredskab et mindre travlt nytår end normalt. Sidste år var det tilsvarende tal således 1.184. Også antallet af 112-opkald om ulykker og sygdom faldt i år, nemlig fra 1.442 til 1.289. Der var 55 fyrværkeri-relaterede udrykninger, heraf 28 udrykninger til øjenskader og 17 udrykninger til håndskader.

Brandvæsen

Vådt vejr gav brandfolkene en forholdsvis rolig nytårsaften

Med 284 brandudrykninger var nytåret 2022/2023 forholdsvist roligt for landets brandfolk. På en gennemsnitlig nytårsaften er der omkring 500 udrykninger, men det våde vejr hjalp denne gang med til at reducere antallet af udrykninger. Der var stadig et par storbrande, ligesom brandfolk fem gange blev beskudt med fyrværkeri – ét sted så voldsomt, at brandfolkene måtte trækkes tilbage.

Brandvæsen

Her er beredskabets gode råd til et brandsikkert nytår

Nytårsdøgnet er årets travleste døgn for landets beredskaber. Brandfolkene rykker i gennemsnit ud over 500 gange, og det er ca. fem gange så mange udrykninger som på et gennemsnitsdøgn. Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber har udarbejdet fem gode råd til et brandsikkert nytår – og dermed også et roligere nytår for brandfolkene.

Præhospital

Flere ambulanceudrykninger end sidste år

Mens landets brandfolk generelt havde et fredeligt nytår, så blev det et travlt årsskifte for ambulancepersonalet. I alt rykkede ambulancer og andre enheder ud 1.188 gange – mod 877 gange året før. Der er registreret en lille stigning i antallet af fyrværkeri-relaterede udrykninger, der er gået fra 36 til 44.

Brandvæsen

Nytårsstatus: Flere storbrande, men få brandudrykninger

Normalt rykker landets brandvæsener ud ca. 500 gange nytårsaften. Men nytåret 2021/2022 blev usædvanligt stille med kun 297 udrykninger. Dermed lå niveauet lavere end sidste år, der med 389 udrykninger ellers blev betegnet som forholdsvist fredeligt. I år var der dog flere større brande, bl.a. i Skagen, hvor et hus brændte ned, efter at der opstod brand i affyret fyrværkeri.

Brandvæsen

Brandvæsenernes gode råd til et brandsikkert nytår

Nytårsdøgnet er årets travleste døgn for brandvæsenerne. Brandfolkene rykker i gennemsnit ud over 500 gange, og det er fem gange så mange udrykninger som på et gennemsnitsdøgn. Travlheden skyldes i vidt omfang container- og affaldsbrande. Men Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen har udarbejdet fem råd, der kan gøre nytåret brandsikkert.

Brandvæsen

Vil have minimumsstraf på to års fængsel for fyrværkeriangreb mod brandfolk

De seneste år er brandfolk adskillige gange blevet angrebet med fyrværkeri i forbindelse med nytåret. Men den nuværende strafferamme på op til otte års fængsel bliver ikke udnyttet af domstolene, og derfor foreslår Dansk Folkeparti nu, at der indføres en minimumsstraf på to års fængsel. I særligt alvorlige tilfælde, f.eks. hvor brandfolk lokkes i baghold, skal strafferammen være fængsel på livstid.

Brandvæsen

Justitsminister vil se på strafniveau for fyrværkeri-angreb mod brandfolk

Selv om politiet ikke har haft det store held med at pågribe de gerningsmænd, som i nytårsdøgnet angreb brandfolk med fyrværkeri, så bebuder justitsminister Nick Hækkerup nu, at området – herunder strafniveauet i sagerne – skal undersøges. Ministeren understreger, at brandfolkene har krav på, at samfundet beskytter dem i videst muligt omfang, når de udfører deres arbejde.