Præhospital

192 danskere kom til skade med nytårsfyrværkeri

De danske skadestuer har i de to nytårsdøgn 31. december 2023 og 1. januar 2024 haft 192 børn og voksne til behandling, fordi de var kommet til skade med fyrværkeri. 34 var kommet så alvorligt til skade, at de måtte behandles på en øjenafdeling eller indlægges til fortsat behandling, oplyser Ulykkes Analyse Gruppen (UAG) ved Odense Universitetshospital.

Brandvæsen

Brandfolk beskudt med fyrværkeri i to byer

Landets brandvæsener havde i år markant færre udrykninger i nyhedsdøgnet, der heller ikke bød på mange større brande. Men i to tilfælde blev brandfolk beskudt med fyrværkeri, mens de var i gang med at slukke containerbrande. Angrebene bryder en positiv udvikling, hvor sidste nytår var første årsskifte i mange år uden nogen angreb mod brandfolk.

Præhospital

Hver fjerde tilskadekomne sidste nytår var under 15 år

Børn under 15 år må slet ikke købe nogen former for fyrværkeri – heller ikke stjernekastere eller knaldperler. Alligevel var 47 ud af de i alt 192 tilskadekomne sidste nytårsaften børn i alderen 0-14 år, hvilket svarer til hvert fjerde fyrværkerioffer ifølge Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital, der opgør fyrværkeriskader fra alle danske sygehuse.

Præhospital

Ambulancerne havde også færre udrykninger nytårsaften

Med 942 udrykninger havde det præhospitale beredskab et mindre travlt nytår end normalt. Sidste år var det tilsvarende tal således 1.184. Også antallet af 112-opkald om ulykker og sygdom faldt i år, nemlig fra 1.442 til 1.289. Der var 55 fyrværkeri-relaterede udrykninger, heraf 28 udrykninger til øjenskader og 17 udrykninger til håndskader.

Brandvæsen

Vådt vejr gav brandfolkene en forholdsvis rolig nytårsaften

Med 284 brandudrykninger var nytåret 2022/2023 forholdsvist roligt for landets brandfolk. På en gennemsnitlig nytårsaften er der omkring 500 udrykninger, men det våde vejr hjalp denne gang med til at reducere antallet af udrykninger. Der var stadig et par storbrande, ligesom brandfolk fem gange blev beskudt med fyrværkeri – ét sted så voldsomt, at brandfolkene måtte trækkes tilbage.

Brandvæsen

Her er beredskabets gode råd til et brandsikkert nytår

Nytårsdøgnet er årets travleste døgn for landets beredskaber. Brandfolkene rykker i gennemsnit ud over 500 gange, og det er ca. fem gange så mange udrykninger som på et gennemsnitsdøgn. Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber har udarbejdet fem gode råd til et brandsikkert nytår – og dermed også et roligere nytår for brandfolkene.

Præhospital

Flere ambulanceudrykninger end sidste år

Mens landets brandfolk generelt havde et fredeligt nytår, så blev det et travlt årsskifte for ambulancepersonalet. I alt rykkede ambulancer og andre enheder ud 1.188 gange – mod 877 gange året før. Der er registreret en lille stigning i antallet af fyrværkeri-relaterede udrykninger, der er gået fra 36 til 44.

Brandvæsen

Nytårsstatus: Flere storbrande, men få brandudrykninger

Normalt rykker landets brandvæsener ud ca. 500 gange nytårsaften. Men nytåret 2021/2022 blev usædvanligt stille med kun 297 udrykninger. Dermed lå niveauet lavere end sidste år, der med 389 udrykninger ellers blev betegnet som forholdsvist fredeligt. I år var der dog flere større brande, bl.a. i Skagen, hvor et hus brændte ned, efter at der opstod brand i affyret fyrværkeri.