Ambulancernes responstider i 1. kvartal 2022

Foto: Line Bloch Klostergaard

I de fleste regioner nåede ambulancerne hurtigere frem i 1. kvartal 2022 sammenlignet med kvartalet før. Især i Region Sjælland og Region Nordjylland steg andelen af ambulancer, der var fremme indenfor 5 minutter, mens der i Region Hovedstaden var en negativ udvikling, så andelen af hurtige ambulancer faldt med et helt procentpoint. 

Der udarbejdes hvert kvartal en opgørelse over ambulancernes responstider for A-kørsler, det vil sige kørsler i forbindelse med livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst. Opgørelserne viser, hvor stor en andel af udrykninger med ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler, der er fremme på skadestedet, når der er gået henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Responstider for 1. kvartal 2022

Tallene for 4. kvartal 2021 er angivet i parentes. 

Region Nordjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 22,4 pct. (21,2 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 61,2 pct. (59,3 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 84,8 pct. (85,6 pct.)

Region Midtjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 28 pct. (28,7 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 73,1 pct. (71,7 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 92,7 pct. (91,7 pct.)

Region Syddanmark:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 26,4 pct. (26,3 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 74,3 pct. (73,8 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 95,6 pct. (94,6 pct.)

Region Sjælland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 28,5 pct. (27,1 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 67,8 pct. (66,8 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 91,5 pct. (90,3 pct.)

Region Hovedstaden:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 27,1 pct. (28,1 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 83,3 pct. (83,6 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 97,9 pct. (97,3 pct.)

Annonce