Præhospital

Ambulancernes responstider i 4. kvartal 2021

For patienter med behov for akut hjælp fra ambulancetjenesten var 4. kvartal 2021 ikke positivt. I alle regionerne var ambulancerne således længere tid om at nå frem. I Region Nordjylland var udviklingen mest markant – her steg ventetiden på ambulancen voldsomt. Også i Region Midtjylland var der en markant forværring af responstiderne, mens Region Sjælland stort set havde status quo. 

Præhospital

Store problemer med responstiderne i Nordjylland

Fra 1. april 2022 overgår ambulancedriften i Region Nordjylland fra Falck til regionens egen ambulancetjeneste og virksomheden PreMed. De to nye operatører har været i fuld gang med at rekruttere nye ambulancefolk, men det skaber problemer hos Falck, der i øjeblikket mangler ca. 40 reddere. Resultatet er voldsomt stigende responstider.

Præhospital

Ambulancernes responstider i 3. kvartal 2021

Den danske ambulancetjeneste er under pres, og det illustreres af de nyeste tal for ambulancernes responstider. I 3. kvartal var ventetiden på en ambulance således markant højere end i 2. kvartal i alle regioner. Værst ser det ud i Region Sjælland, hvor andelen af hurtige udrykninger faldt med over 3 procentpoint, og i Region Nordjylland og Region Hovedstaden, hvor faldet var på 2 procentpoint. 

Præhospital

Også Venstre vil have flere ambulancer

I sidste uge præsenterede regeringen et nyt udspil, som skal styrke det præhospitale beredskab med 5-10 ekstra enheder på landsplan. I dag har Venstre så præsenteret et sundhedspolitisk udspil, og her er det største oppositionsparti på samme linje som regeringen: Venstre foreslår således, at der indsættes 15 nye ambulancer og akutbiler.

Præhospital

Forskel i ambulancernes responstid påvirker ikke overlevelse ved hjertestop

Selv om der er stor forskel på ambulancernes responstid i henholdsvis tyndtbefolkede og tætbefolkede områder, så kan disse forskelle ikke aflæses i statistikken for overlevelse efter hjertestop. Det viser en ny undersøgelse fra forskerne bag Dansk Hjertestopregister. En væsentlig forklaring er formentlig, at der ved 80 pct. af hjertestoppene ydes førstehjælp, inden ambulancen når frem.

Præhospital

Region: Ambulanceberedskabet har nu nået sin maksimale kapacitet

Efter endnu et halvår med et stigende antal ambulanceudrykninger, så er beskeden fra både politikere og embedsmænd i Region Midtjylland klar: Med det antal ambulancer, som er til rådighed, har ambulanceberedskabet nu nået sin maksimale kapacitet. Regionen arbejder på at reducere antallet af udrykninger, men er ”bekymret for, at disse initiativer ikke vil kunne bringe aktiviteten tilstrækkeligt ned”.

Præhospital

Ambulancernes responstider i 2. kvartal 2021

Markant hurtigere ambulance i Region Nordjylland, og stort set status quo i resten af landet. Sådan ser det ud, når ambulancernes responstider i 2. kvartal 2021 sammenlignes med 1. kvartal 2021. I Nordjylland har responstiderne været under pres, og da regionen anvender responstidsmodellen, er det Falcks ansvar at sikre overholdelse af servicemålet. Og Falck har tilsyneladende sat turbo på. 

Præhospital

Accepterer dårligere serviceniveau for ambulancer i Midtjylland

Fremover vil det kun skulle være 55 pct. af de midtjyske ambulancer, som skal være fremme indenfor 15 minutter, når der rykkes ud til hastegrad B. I dag er det 60 pct. af ambulancerne. Det har de midtjyske regionspolitikere vedtaget, og baggrunden er dobbelt: Dels overholdes målet om 55 pct. ikke i dag, dels skal flere B-kørsler fremover tælles med i statistikken.

Præhospital

Region Hovedstaden får nye servicemål for responstider

Fremover vil der gælde nye servicemål for de akutte ambulancekørsler i Region Hovedstaden. Det betyder dog hverken hurtigere eller langsommere ambulancer, for der er alene tale om en teknisk ændring, der knytter servicemålet til, hvor mange ambulancer, som skal være fremme efter 15 minutter – mod 13 minutter i dag.