Præhospital

Falck har store problemer i Region Hovedstaden

Manglen på ambulancereddere gør, at Falck kun leverer omkring 95 pct. af de driftstimer i ambulancetjenesten, som følger af Falcks kontrakt med Region Hovedstaden. Problemerne toppede i juli, hvor Falck ikke kunne bemande det krævede antal ambulancer i 1.594 timer. Baggrunden er, at Falck har 30 ubesatte stillinger. Regionens egen ambulancetjeneste har 28 ubesatte stillinger.

Præhospital

Ambulancernes responstider i 2. kvartal 2023

Ambulancernes responstider i 2. kvartal 2023 viser ikke markante udsving i forhold til1. kvartal. Generelt er ambulancerne blevet noget hurtigere, og især kan Region Hovedstaden notere flere ambulancer, som er fremme inden for 5 minutter. Også Region Syddanmark har fået bedre responstider indenfor alle de tidsintervaller, som der måles på. 

Præhospital

Region vil afskaffe en række responstidsmål

Det skal være slut med detaljerede målsætninger for ambulancernes responstider i Region Midtjylland. Fremover skal der kun være ét servicemål for henholdsvis A- og B-kørsler, og særligt for B-kørslerne benytter regionen lejligheden til at svække servicemålet mærkbart. Desuden skal det være helt slut med politisk fastsatte servicemål for C- og D-kørsler. Her kan embedsmændene i regionen fremover selv fastsætte servicemålene.

Præhospital

Ambulancernes responstider i 1. kvartal 2023

En markant negativ udvikling i Region Hovedstaden, en markant positiv udvikling i Region Nordjylland – og ellers næsten status quo.  Sådan ser den seneste statistik for ambulancernes responstider ud. I Region Hovedstaden er andelen af ambulancer, som er fremme indenfor 5 minutter, styrtdykket fra 27,1 pct. til 22,6 pct. 

Præhospital

Ambulancernes responstider i 4. kvartal 2022

Tidligere havde Region Hovedstaden nogle af landets hurtigste ambulancer. Men på kun et år har det ændret sig markant. Andelen af ambulancer, der er fremme indenfor 5 minutter, er faldet fra 28 pct. til 25 pct., og kun i Nordjylland er der nu færre hurtige ambulancer. Også i Region Midtjylland er andelen faldet kraftigt, fra 29 pct. til 26 pct. 

Præhospital

Stadig udfordringer med de nordjyske ambulancers responstider

Region Nordjylland har stadig udfordringer med at overholde servicemålene for responstider i regionens nye præhospitale setup, hvor regionen selv har overtaget ansvaret for, at servicemålene overholdes. Regionen beskriver selv målopfyldelsen som ”på kanten”, men blandt andet indsættelsen af en ekstra enhed til liggende sygetransport skal give forbedringer.

Præhospital

Ambulancernes responstider i 3. kvartal 2022

I alle landets regioner har ambulancernes responstiderne udviklet sig meget negativt det seneste år. Værst ser det ud i Region Hovedstaden, hvor andelen af ambulancer, som er fremme indenfor 5 minutter, er faldet fra 29,5 pct. til 24,6 pct. I Region Midtjylland er andelen faldet fra 31,1 pct. til 26,5 pct., og i Region Nordjylland er faldet fra 24,2 til 22 pct. Ingen regioner har set en forbedring fra 3. kvartal 2021 til samme kvartal i 2022.