Brandvæsen

Uenighed om betaling for redningsaktioner

Den seneste tid har Beredskabscenter Aalborg haft adskillige udrykninger til Limfjorden, efter at unge mennesker har afsluttet en bytur med at forsøge at svømme mellem Aalborg og Nørresundby. De unge bringer både sig selv i fare og belaster beredskabet, og beredskabscenteret mener, at svømmeturene kun kan stoppes, hvis de forgæves redningsindsatser udløser regninger. Det får opbakning fra Venstre, mens Socialdemokraterne er imod.

Brandvæsen

Reddere indgår i søredningsberedskabet med egne både

En gruppe reddere, der tidligere arbejdede på den nu nedlagte Falck-station Århus Nord, har med tilskud fra blandt andet fonde indkøbt to redningsbåde, og redderne er i gang med at uddanne sig til bådførere og få de nødvendige certifikater. Redningsbådene indgår i SOK’s beredskab i Århus-bugten, så de kan tilkaldes, hvis det daglige beredskab mangler ressourcer.

Præhospital

Lille underskud hos Ambulix

Ambulancekørsel for forsikringsselskaber og brand- og ambulancevagt ved stævner og arrangementer var ikke en særligt god forretning for Ambulix i 2011. Selskabets bruttoindtægt var stort set uændret i forhold til året før, men stigende omkostninger førte til, at det Sorø-baserede Ambulix kom ud af året med et underskud på 177.000 kr.

Præhospital

Kritik af responstid ved drukneulykke

En 8-årig dreng blev onsdag eftermiddag genoplivet af livreddere efter en drukneulykke ved Amager Strandpark. Drengen blev fundet livløs på havbunden, men fik ilt og hjertemassage af fire tilkaldte livreddere. Vidner har efterfølgende givet udtryk for, at der gik meget lang tid, inden ambulancen nåede frem, men ifølge Region Hovedstaden kan den præcise responstid ikke fastlægges – blot, at der gik mindst 10 minutter.

Brandvæsen

USA: Reklamer på brandkøretøjerne skal redde lukningstruede brandstationer

Den amerikanske storby Baltimore med godt 600.000 indbyggere er blevet hårdt ramt af den økonomiske krise, og tre af byens brandstationer står i øjeblikket til at blive lukket. Det har ført til en alternativ redningsplan, hvor et udvalg under det lokale byråd foreslår, at Baltimore begynder at sælge reklameplads på brandkøretøjerne. Håbet er, at det vil indbringe så mange penge, at alle brandstationerne kan bevares.

Google Maps
Brandvæsen

Grøn bølge til brandfolk kan forbedre dårlige afgangstider i Næstved

De seneste år har Næstved Brand & Redning konsekvent haft nogle af landets dårligste afgangstider, hvor kun godt halvdelen af brandudrykningerne afgår inden for de krævede 5 minutter. En væsentlig årsag til problemerne med at overholde 5-minutters-kravet er de trafikale forhold i området omkring brandstationen i Næstved, men nu vil brandvæsenet arbejde for at få etableret grønne bølger til deltidsbrandfolkene, så de bliver mødt af grønt lys i krydsene.

Google Maps
Præhospital

Ny nødbehandlerbil i Jyllinge har haft travlt

Den nyoprettede nødbehandlerbil på Roskilde Brandvæsens station i Jyllinge har haft en travl start med hele 114 udrykninger. Forventningen har fra starten været, at hver af de otte nødbehandlerbiler i Region Sjælland i forsøgsperioden ville få 150-175 udrykninger, men nu tegner det til, at der i Jyllinge vil blive 200-230 udrykninger. De 11 deltidsbrandfolk, som er tilknyttet nødbehandlerbilen, rykker især ud til brystsmerter.

Præhospital

Tre rådhuse har fået hjertestartere

I løbet af den seneste uge har Lejre Brandvæsen opsat hjertestartere på Lejre Kommunes rådhuse i Allerslev, Hvalsø og Lyndby. De nye hjertestartere er ophængt i et særligt skab uden for rådhusene, således at både rådhuspersonale og borgere kan benytte hjertestarterne i tilfælde af hjertestop i lokalområdet.

Præhospital

Sverige: Falck mangler ambulancepersonale til 70 vagter i sommerferien

Trods et tilbud om 450 kr. ekstra i timen har Falck i Stockholm store problemer med at få bemandet ambulancerne i sommerferien. Falck mangler personale til at dække 70 vagter, og i en intern e-mail til medarbejderne skriver Falck, at der nu er en overhængende risiko for, at Falck ikke vil kunne bemande det antal ambulancer, som man har forpligtet sig til – og at det kan gå ud over borgerne.

Brandvæsen

Køges brandberedskab flytter fra Falck-stationen

Forsvarsministeriets beslutning om ikke at afskaffe kravet til brandvæsenernes afgangstider i denne omgang har tvunget Køge Kommune til at opgive planerne om at samle hele kommunens beredskab på brandstationen i Lellinge. Men det betyder dog ikke, at beredskabet videreføres uændret. Det er således slut med brandslukning fra Falck-stationen på Tangmosevej – i stedet skal deltidsbrandfolkene i Køge have base hos det kommunale beredskab på Tigervej. Og så skal Falck ikke længere bemande et 3. slukningstog, men til gengæld får redningskorpset forlænget sin kontrakt med to år uden et udbud.