Amt: Lufthavn har moderne præhospitalt beredskab

Det præhospitale beredskab i Københavns Lufthavn i Kastrup er et godt og tilstrækkeligt sundhedsmæssigt beredskab, som fuldt ud opfylder standarden for moderne præhospital behandling af hjertepatienter. Det siger Københavns Amt, der har det overordnede ansvar for beredskabet i lufthavnen, og amtet afviser dermed den kritik, som er fremsat af formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Birthe Skaarup (DF).

Det er ifølge amtet ikke rigtigt, når Birthe Skaarup har fremført, at ambulancerne i lufthavnen er bemandet med ”samaritter”, som hverken har det nødvendige udstyr eller den tilstrækkelige uddannelse, og at de ”rigtige” ambulancer ikke fuldt ud tilstrækkeligt kan varetage den nødvendige behandling af patienter med hjertestop.

Amtet henviser til, at dets sundhedsberedskab består af sygehusenes akutbetjening og det præhospitale beredskab i form af ambulancetjenesten, som udover de almindelige ambulancer også omfatter en lægebil, der kan udsendes til ulykker. Lægebilen bemandes fleksibelt med læger og sygeplejersker i forhold til behovet.

Amtet undersreger, at lægebilen ikke anvendes som “hjerteambulance”, idet de almindelige ambulancer i kraft af udstyr og reddernes uddannelse er rustet til at varetage akut behandling af hjertepatienter. De almindelige ambulancer er alle bemandet med to reddere, hvoraf minimum én har gennemgået uddannelsen som ambulancebehandler. Alle ambulancer er udstyret med hjertestartere med såkaldt telemetri og andet livreddende udstyr. Udstyret anvendes bl.a. til at etablere direkte kontakt mellem ambulancerne og kardiologisk afdeling ved Amtssygehuset i Gentofte med henblik på at vurdere, om patienten skal køres direkte til Gentofte for at få foretaget en akut ballonbehandling. Ambulancerne i Københavns Amt betjener også Københavns Lufthavn i kraft af lufthavnens beliggenhed i amtet.

Københavns Lufthavn har endvidere sit eget interne beredskab, som supplerer amtets generelle sundhedsberedskab. Københavns Lufthavne A/S har i en udtalelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet redegjort for beredskabet. Det fremgår bl.a. heraf, at man siden 2003 har styrket det beredskab, der skal sikre livreddende førstehjælp for de passagerer eller ansatte, der har behov for det, herunder i forbindelse med hjertetilfælde. I dag har lufthavnen således et korps af first respondere, der normalt kan være fremme indenfor få minutter ved sygdom eller ulykker på lufthavnens område. First responderne er udstyret med hjertestartere og har et tæt samarbejde med Falck i Tårnby.

Københavns Amt finder sammenfattende, at der i Københavns Lufthavn i Kastrup findes et sundhedsmæssigt beredskab, som giver mulighed for den nødvendige hurtige assistance til alle former for akut sygdom, inkl. hjertesygdomme.

Annonce