Kritik af det præhospitale beredskab i lufthavn

Formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Birthe Skaarup fra Dansk Folkeparti, mener ikke, at det præhospitale beredskab i Kastrup Lufthavn er tilfredsstillende. Birthe Skaarup finder det bekymrende, at der i en så stor lufthavn med så mange mennesker ikke er mulighed for at give en hurtig lægelig assistance i selve lufthavnen med relevant udstyr og medicin.

Birthe Skaarup har bedt indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen om at redegøre for det præhospitale beredskab i lufthavnen, og herunder svare på, “om det kan have sin rigtighed, at der ikke i forbindelse med Kastrup Lufthavn, som er en stor international lufthavn med mange rejsende og mange medarbejdere, findes et professionelt lægeligt beredskab, der kan tage sig af akut opståede alvorlige sygdomme – såsom hjertetilfælde”.

“Hvis eksempelvis en passager i et fly på vej ud til startbanen får et hjertetilfælde, og der tilkaldes en ambulance, er ambulancen bemandet med samaritter, som hverken har udstyr eller viden, der kan anvendes i akutte situationer. Hvis der så efterfølgende bliver tilkaldt en »rigtig« ambulance, er det heller ikke en hjerteambulance, men en almindelig ambulance med to falckreddere og udstyr til overvågning af hjerterytmer og til DC-stød ved hjertestop. Falck på Amager, som servicerer Kastrup Lufthavn, har ikke nogen hjerteambulance med lægebemanding. Spørgeren finder det bekymrende, at der i en så stor lufthavn med så mange mennesker ikke er mulighed for at give en hurtig lægelig assistance i selve lufthavnen med relevant udstyr og medicin”, skriver Birthe Skaarup i sit spørgsmål til ministeren.

Det må stå hen i det uvisse, hvad formanden for Folketingets sundhedsudvalg mener, når hun i spørgsmålet til ministeren skriver, at der til lufthavnen ikke afsendes en hjerteambulance til hjertetilfælde og at Falck på Amager ikke har nogen hjerteambulance med lægebemanding. Betegnelsen “hjerteambulance” anvendes nemlig ikke længere i det danske præhospitale beredskab. Tidligere blev betegnelsen brugt om ambulancer med defibrillatorer, men da alle ambulancer i dag har defibrillatorer er alle ambulancer i princippet hjerteambulancer.

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen har i første omgang bedt Københavns Amt, der har ansvaret for det præhospitale beredskab i lufthavnen, om at kommentere spørgsmålet fra Birthe Skaarup.

Annonce