BIOS har fuld bemanding på tre stationer

Det går fremad for BIOS, der nu kan melde, at tre af selskabets kommende stationer er fuldt bemandende. Det er stationerne i Tønder og Nyborg samt på Ærø, hvor der nu er indgået aftaler med tilstrækkeligt mange reddere. Der er dog lang vej endnu, for her 1½ måned før fristen udløber, mangler BIOS stadig at få bemandingen på plads på yderligere 33 stationer.

På nuværende tidspunkt har BIOS indgået aftaler med 61 reddere, mens der er udsendt kontrakt til yderligere godt 230 reddere. Selskabet har behov for ca. 550 reddere, og det er et kontraktkrav, at BIOS skal have indgået alle de nødvendige ansættelsesaftaler senest den 1. juni 2015.

BIOS oplyser, at rekrutteringen skrider fremad, og at tre stationer nu er bemandet. Det drejer sig om stationerne Tønder, Nyborg og Ærø. ”I tillæg hertil er vi på vej til at færdigbemande en række andre stationer”, oplyser BIOS. I alt skal BIOS fra 1. september 2015 drive 36 ambulancestationer i Region Syddanmark.

Annonce