Præhospital

Falck står til at få forlænget ambulancekontrakter

Alt tyder på, at Falck fortsætter som ambulanceoperatør i Region Midtjylland frem til 2031. Falcks nuværende kontrakter på ambulancekørsel og liggende sygetransport udløber i 2026, men regionen vil forlænge kontrakterne med fem år. Regionen begrunder ønsket om en forlængelse med, at der har været høj driftssikkerhed, godt samarbejde og økonomisk forudsigelighed.

Præhospital

Ambulancekørsel i Region Syddanmark er nu i udbud

Ambulancekørslen i Trekantområdet i Region Syddanmark er nu sendt i udbud. Den 10-årige kontrakt har en anslået værdi på 1,5 mia. kr., og der vil være driftsstart den 1. september 2025. I udbuddet vægter økonomi 60 pct., kvalitet 20 pct. og driftssikkerhed 20 pct. Tre ambulanceoperatører og fire øvrige aktører har vist interesse for udbuddet.

Præhospital

Falck vinder kontrakt med 10 nordjyske kommuner

Falck har vundet udbuddet af liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere i eget hjem for 10 nordjyske kommuner. Der var konkurrence om de fire-årige kontrakter, hvor kommunerne modtog tre tilbud. Den samlede værdi af kontrakterne er endt på 6,5 mio. kr., efter at kommunerne oprindeligt havde skønnet, at prisen ville blive 13 mio. kr.

Præhospital

Regioner vinder klagesag om indkøb af ambulancer

Efter en række sager, hvor regionerne har lidt spektakulære nederlag i Klagenævnet for Udbud, har fire regioner vundet i en ny – og vigtig – sag om indkøb af ambulancer og køretøjer til liggende sygetransport. Det var MAN, som havde klaget over, at kontrakten gik til Mercedes-forhandleren Ejner Hessel med Profile som underleverandør. Men MAN’s klage er nu blevet underkendt på alle punkter.

Præhospital

Udbud af ambulancetjenesten i Trekantområdet er nu sat i gang

Region Syddanmarks nuværende kontrakt med Falck for Trekantområdet udløber den 31. august 2025, og det er ikke muligt at forlænge den nuværende kontrakt. Regionspolitikerne har nu vedtaget en udbudsstrategien for ambulancedriften i Trekantområdet, og dermed igangsættes en udbudsproces. Ambulancepersonalet er garanteret job på samme vilkår, uanset hvem der vinder udbuddet.

Præhospital

Liggende sygetransport for 416 mio. kr. i udbud

Den liggende sygetransport i Region Hovedstaden er nu blevet sendt i udbud. Udbuddet omfatter varetagelse af opgaven i perioden fra 2024 til 2029, og det er delt op i to delaftaler. Den samlede kontraktværdi er på 416 mio. kr., og ved udvælgelsen af den kommende leverandør vil prisen vægte 60 pct., kvalitet vil vægte 30 pct. og leverings- og driftssikkerhed vil vægte 10 pct.