Ambulanceredderne i Region Syddanmark har fået en række ny kompetencer

En investering på 2 mio. kr. har gjort det muligt at give ambulanceredderne i Region Syddanmark en række nye kompetencer, både i form af nye medicinske kompetencer og i form af nyt udstyr, der giver nye behandlingsmuligheder. Blandt andet kan redderne nu anvende fem nye typer medicin, ligesom der er indkøbt hjertekompressionsmaskiner til udvalgte ambulancer.

I Region Syddanmarks budgetaftale for 2017 blev der afsat en pulje på 2 mio. kr., som skulle sikre, at ambulancereddernes kompetencer blev bedre udnyttede til gavn for patienterne i Region Syddanmark. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Responce, Ambulance Syd og den præhospitale chef.

Resultatet er, at både ambulancebehandlere og paramedicinere nu har fået mulighed for at anvende tre nye typer medicin:

  • Ondansetron: Kvalmestillende
  • Clemastin: Antihistamin mod allergiske reaktioner
  • Combivent: Til KOL- og astma-patienter (kombinationspræparat, som virker bedre hos nogle patienter end Ventoline)

Endvidere har paramedicinerne fået mulighed for at anvende yderligere to typer medicin:

  • Tranexamsyre: Gives til patienter der har stor blødning efter ulykker. Må gives efter aftale med akutlæge.
  • Aspirin: Er det samme som hjertemagnyl, men til at give i blodåre. Ved patienter, der er bevidstløse eller kaster meget op.

Hertil kommer nye behandlingsmuligheder med nyt udstyr, som paramedicinerne kan anvende:

  • Intraossøs kanyle: Kanyle, der bores ind i knoglemarven. Bruges til patienter med hjertestop, hvor der ikke let kan anlægges drop. Kan anvendes ved meget svært tilskadekomne patienter, hvor der ikke kan anlægges drop. Bruges til at give medicin og væske.
  • Larynxtube: Bruges til hjertestopspatienter, som ikke kan ventileres med almindelig maske.

Hjertekompressionsmaskiner i seks ambulancer

Der er endvidere indkøbt seks hjertekompressionsmaskiner til ambulancer med lang kørevej. Hjertekompressionsmaskinerne kan aflaste redderne under langvarig transport. Hjertekompressionsmaskinerne er placeret på ambulancer i Ølgod/Nørre Nebel, Give, Skærbæk, Tønder, Ærø og Assens/Glamsbjerg.

Redderne i regionen – både ambulancebehandlere og paramedicinere – har endvidere fået bedre mulighed for at afslutte patienter på stedet, hvilket reducerer antallet af gange patienter unødvendigt køres liggende til sygehuset, f.eks. hvis det kan afklares af skadevisitationen, at en person med småskade ikke behøver sygehusbehandling eller ambulancetransport.

Der har i 2017 været afholdt kurser for paramedicinerne i de nye kompetencer, og der er blevet undervist i de nye kompetencer på vedligeholdelsesuddannelsen for ambulancebehandlere.

Annonce