Debat: Alternative førstehjælpsordninger truer patientsikkerheden

I disse år bliver der etableret lokale førstehjælpsordninger mange steder i landet. Men mange af løsningerne har karakter af nødordninger og hovsaløsninger, som betyder, at patienterne risikerer at blive udsat for fejlbehandling. I stedet bør der sikres ekstra ambulancekapacitet ved en mere målrettet brug af ambulancerne, skriver Bent Holst Sørensen fra Reddernes Fagforening i dette debatindlæg.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til BeredskabsInfo. 

Af Bent Holst Sørensen, redder og bestyrelsesmedlem i Reddernes Fagforening

Vi lever i en tid, hvor behandlingsniveauet med den ene hånd bliver løftet i landets ambulancer, så landets reddere får flere kompetencer, og samtidig er politikere med den anden hånd klar til at tillade flere alternative førstehjælpsordninger i tyndt befolkede områder.

Mange hilser borgerinddragelse velkommen, og der skal heller ikke herske tvivl om, at Hjerteløberordningen gør stor gavn. Men Reddernes Fagforening kan dog konstatere, at der lige nu indføres nødordninger og hovsaløsninger landet over.

Her kommer hr. og fru Hansen til at udføre ellers autoriseret arbejde. Det, som nemt kommer til at fremstå betryggende, kan betyde, at patienterne bliver udsat for direkte fejlbehandling.

Hvem tager ansvaret for det, når det går galt?

Frygter for patientsikkerheden i tyndt befolkede områder

Når der skal indføres nye medicinkompetencer og retningslinjer for redderne, kræver det ofte tidskrævende forundersøgelser, så man har dokumentation for, om det virker.

Beslutninger om nye fremgangsmåder er derfor truffet på baggrund af evidensbaserede undersøgelser. Netop for at sikre patientsikkerheden.

Nu tillader politikerne pludselig den lokale bagersvend og brugsuddeleren at have medicin i lommeulden og agere førstehjælpere. Ofte sker det med ultrakort varsel. Uden de tidligere forudgående undersøgelser og dokumentation for, om de foreslåede løsninger rent faktisk virker.

Det eneste, vi dog ved virker og bliver behandlet, er de lange responstider – men spørgsmålet rejser sig, om politikernes nød- og hovsaløsninger ikke er til mere skade end gavn. Og som vi slet ikke kender konsekvenserne af.

Omvisitering og professionelt bemandede ambulancer er vejen frem

Reddernes Fagforening foreslår derfor en helt anden vej. Lad os i stedet sørge for, at fremtidens patienter kun bliver behandlet af autoriseret personale med metoder, der bygger på evidensbaserede undersøgelser.

Brug de professionelle bemandede ambulancer til de akut syge, så landets ambulancer ikke bruges til transport af stabile patienter, der kan køres af vores liggende patienttransporter.

Lad os give vagtcentralerne bedre mulighed for at omvisitere til andre behandlingsmuligheder eller anden transport end i en ambulance.

Endelig skal vi have uddannet flere ambulancebehandlere og reddere og skabe arbejdsvilkår, så redderne også har lyst til at blive i faget.

Så får vi vendt udviklingen på et evidensbaseret grundlag, uden hovsaløsninger og får sikret patientsikkerheden. Også i de tyndtbefolkede områder.

Annonce