Fagforening tilbyder at betale redderes advokatbistand ved færdselsuheld

Arkivfoto

Reddernes Fagforening har indgået et samarbejde med advokat Torben Koch, som indebærer, at advokaten fremover kan repræsentere foreningens medlemmer, hvis de under udrykning bliver involveret i et færdselsuheld. Udgifterne til advokatbistanden afholdes af Reddernes Fagforening.

Reddernes Fagforening blev etableret i 2017 i kølvandet på den massive utilfredshed med 3F, som mange reddere gav udtryk for efter årets overenskomstresultat. Trods navnet er Reddernes Fagforening dog ikke en egentlig fagforening med overenskomst.

Nu har Reddernes Fagforening så lanceret det, som de selv beskriver som ”et tiltag, vi håber du som medlem dog ikke får brug for”. Foreningen har således indgået et samarbejde med advokat Torben Koch, der fremover vil repræsentere foreningens medlemmer, hvis de under udrykning er involveret i et færdselsuheld. Udgifterne afholdes af Reddernes Fagforening.

Torben Koch er advokat med møderet for Højesteret. Han har siden 1994 repræsenteret Dansk Politiforbund i straffe- og disciplinærsager, herunder også færdselsrelaterede sager. Han er desuden bl.a. advokat for officerernes faglige organisation, Dansk Jernbaneforbund og Dansk Told- og Skat Forbund.

Reddernes Fagforening oplyser, at Torben Koch første råd er: “Udtal dig aldrig til politiet på et skadested. Men tilkendegiv, at du ønsker at drøfte sagen med en repræsentant fra RF, inden du udtaler dig. Denne repræsentant tager så stilling til, hvorvidt der skal inddrages advokat i den pågældende sag og sørger i så fald for det videre forløb”.

Annonce