Falck får ny korpslæge

Falck har ansat en ny korpslæge – eller virksomhedslæge, som funktionen nu betegnes. Jørgen Berg Dahl kommer fra en stilling som ledende overlæge på anæstesiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, og han har erfaring med det præhospitale arbejde gennem 10 års ansættelse ved Region H’s akutlægebiler. Falcks hidtidige korpslæge bliver i stedet virksomhedslæge i Responce.

Ansættelsen af Jørgen Berg Dahl er et led i Falcks oprustning på det sundhedsfaglige område. Andre tiltag inkluderer intensiveret uddannelse af ambulanceinstruktører, oprettelse af et forskningsnetværk for ambulancepersonale, ansættelse af Phd-studerende samt ISO9001-certificering.

Som virksomhedslæge bliver det Jørgen Berg Dahls ansvar at udarbejde instruktioner til ambulancepersonalet og sikre, at de sundhedsfaglige opgaver bliver udført inden for rammerne af de regionale retningslinjer. Derudover kommer han bl.a. til at være supervisor på ambulancekørsler, tilbyde faglig sparring til ambulancepersonalet og vejlede kommende Phd-studerende.

”Jørgen er en stor faglig kapacitet og vil kunne løfte Falcks sundhedsfaglige indsats og sætte et stærkt sundhedsfagligt aftryk på Falcks udvikling inden for det præhospitale område og uddannelsen af vores medarbejdere – til glæde for både medarbejdere og patienter”, siger Jørgen Mieritz, der er ambulancedirektør i Falck Danmark.

Vil sikre og styrke Falcks sundhedsfaglige arbejde

”Gennem en stor del af min karriere har jeg haft berøring med ambulancetjenesten og det præhospitale område, bl.a. gennem 10 år som akutlæge. Som virksomhedslæge får jeg nu mulighed for at bruge min erfaring fra hospitalsverdenen til at sikre og styrke Falcks sundhedsfaglige arbejde, som jeg ellers mest kender udefra. Jeg tror på, at en tættere sundhedsfaglig kontakt mellem ambulancepersonale og læger kan styrke den præhospitale indsats i Danmark generelt, og det er også i tråd med den udvikling jeg ser i sundhedsvæsenet, hvor flere og flere sundhedsfaglige opgaver løses uden for hospitalet”, siger Jørgen Berg Dahl.

Jørgen Berg Dahl kommer senest fra en stilling som ledende overlæge på anæstesiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Han er uddannet anæstesiolog og har gennem sin mangeårige karriere varetaget stillinger ikke kun i klinikken, men også som ledende og forskningsansvarlig overlæge på flere hospitaler. Han har endvidere fungeret som professor ved Rigshospitalet og Københavns Universitet. Han er fortsat aktiv forsker, specielt inden for smertebehandling, med et markant antal publikationer bag sig. Endelig har han erfaring med det præhospitale arbejde via 10 års ansættelse ved Region H´s akutlægebiler.

Jørgen Berg Dahl kommer til at fungere som virksomhedslæge for Falck Ambulance Danmark, mens Falcks nuværende korpslæge, Lars Bak Nielsen, kommer til at fungere som virksomhedslæge for datterselskabet Responce. De to læger vil dermed i fællesskab varetage Falck og Responces ansvar for delegationen af medicinske kompetencer og det lovpligtige medicinske tilsyn.

Annonce