Falck vinder kontrakt med 10 nordjyske kommuner

Falck har vundet udbuddet af liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere i eget hjem for 10 nordjyske kommuner. Der var konkurrence om de fire-årige kontrakter, hvor kommunerne modtog tre tilbud. Den samlede værdi af kontrakterne er endt på 6,5 mio. kr., efter at kommunerne oprindeligt havde skønnet, at prisen ville blive 13 mio. kr.

Udbuddet har omfattet levering af liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere i eget hjem til Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner.

Udbuddet var opbygget sådan, at der skulle vælges én leverandør, men kommunerne vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende leverandør.

Kommunerne modtog tre tilbud. De havde oprindeligt vurderet, at kontrakterne ville omme til at koste 13 mio. kr., mens prisen er efter udbuddet blevet væsentligt lavere, nemlig 6,5 mio. kr.

Kan forlænges i to år

Der vil være kontraktstart i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner den 1. januar 2024. Kontraktstart i Aalborg Kommune er den 1. maj 2024.

Alle kontrakterne ophører uden varsel den 31. december 2027. Kontrakterne kan dog af den enkelte kommune forlænges på uændrede vilkår i op til 2×12 måneder. Såfremt tre eller flere af de 10 kommuner ikke vælger at gøre brug af deres mulighed for forlængelse, vil muligheden for forlængelse i de øvrige kommuner bero på en gensidig accept hos både den ordregivende kommune og leverandøren. Dog vil frafald af Aalborg Kommune altid betyde, at muligheden for forlængelse i de øvrige kommuner vil bero på en gensidig accept fra parterne.

Annonce