Falck skal drive endnu en lægeklinik

Falck skal fremover drive lægeklinikken i Sunds i Region Midtjylland. Den fire-årige kontrakt er vundet i et udbud, hvor også to andre aktører vandt kontrakter på driften af lægeklinikker. Prisen for de tre kontrakter er alle steder på niveau med den gennemsnitlige udgift pr. patient, som regionen i dag betaler de praktiserende læger.

Ud over Falck er det firmaet Nordic Medicare og lægevirksomheden Erland Andersen, som har vundet driften af lægeklinikker i byerne Lemvig, Balling og Sunds med i alt ca. 7.000 patienter. Falcks kontrakt omfatter to såkaldte ydernumre og træder i kraft den 1. januar 2015.

”Jeg er virkelig glad for, at det på denne måde er lykkedes at sikre borgerne i de tre områder lægedækning”, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Metoden med udbud blev mulig med den nye sundhedslov, der trådte i kraft 1. september 2014. Region Midtjylland er den første region, der benytter sig af mulighederne i sundhedsloven.

”Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har været udfordret i forhold til at sikre lægedækning efter den gamle sundhedslov. Men udbuddets resultat gør mig optimistisk i forhold til at sikre lægedækningen fremover også andre steder i regionen, hvor vi ellers kunne få problemer i de kommende år”, siger Bent Hansen.

Før den nye sundhedslov kunne lægedækningen kun varetages af praktiserende læger, der efter overenskomst med regionen fik ansvaret for et område – et såkaldt ”ydernummer”. Med den ordning de tre virksomheder har budt ind på, er det Region Midtjylland, der har ydernumrene, mens virksomhederne påtager sig driften.

Prisen for de tre kontrakter er alle steder lavere, end de udgifter regionen selv kan drive en klinik for, og på niveau med den gennemsnitlige udgift pr. patient, som regionen i dag betaler de praktiserende læger.

I forvejen driver Falck to lægeklinikker i Region Nordjylland. Det sker som led i en kontrakt, der blev indgået før den nye sundhedslovs ikrafttræden, og der er derfor sat spørgsmålstegn ved, om kontrakten er lovlig.

Annonce