Falck skal ikke længere levere gratis COVID-19-tests

De seneste måneder har Falck leveret gratis COVID-19-tests fra et stort antal testcentre i hele landet. Men fra næste måned er det slut. Efter et udbud har regionerne valgt at indgå kontrakt med SOS International om hurtigtests i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens Carelink får kontrakten i Region Syddanmark.

Region Midtjylland har på vegne af alle fem regioner haft opgaven med at hurtigteste op til 100.000 borgere om dagen i udbud. Hurtigtesten er den test, der foregår gennem podning i næsen – i modsætning til PCR-testen, der foregår gennem podning i halsen.

Syv virksomheder havde budt ind på opgaven, og der er på baggrund af en evaluering af virksomhedernes pristilbud indgået kontrakt med to af de syv.

I fire af fem regioner, nemlig i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland kommer SOS International til at stå for hurtigtesten, mens Carelink skal løse opgaven i Region Syddanmark.

”Kontrakterne er tildelt på baggrund af laveste pris og under samtidig opfyldelse af en række krav til kvalitet og databehandleraftaler og arbejdsklausuler, og der har været skarp konkurrence. Faktisk er priserne med aftalerne på baggrund af udbuddet cirka en tredjedel af det, vi betaler i dag, og det er vi rigtig godt tilfredse med”, siger koncerndirektør Anders Kjærulff fra Region Midtjylland, der af forretningshensyn ikke ønsker at oplyse de konkrete før- og efterpriser.

Til gengæld for de lavere priser får virksomhederne gennem aftalen sikkerhed for en minimumsbetaling på 30 pct. af aftalen, hvilket er mere end de får i øjeblikket, hvor den fulde testkapacitet langt fra udnyttes og afregnes.

Flere mobile testenheder

Opgaven med at hurtigteste borgerne i regionerne i er udbudt i en blanding mellem 60 pct. mobilt beredskab, hvor testkapaciteten flytter sig ud til borgerne, og 40 pct. stationært beredskab, hvor borgerne opsøger en fast testlokalitet.

Det er forventningen, at det mobile beredskab kan sendes ud til eksempelvis plejehjem, ungdomsuddannelser, kommunale institutioner, universiteter eller andre steder, hvor det i tråd med den nationale teststrategi er relevant med øget screening og smitteopsporing.

Med hurtigtesten skal der foreligge svar til den testede efter maksimalt 30 minutter.

Aftalerne med de to leverandører om hurtigtest træder i kraft fra februar og varer frem til udgangen af april 2021.

De stationære teststeder placeres her

Region Nordjylland

 • Hobro
 • Hjørring
 • Thisted
 • Aalborg

Region Midtjylland

 • Aarhus
 • Horsens
 • Randers
 • Silkeborg
 • Viborg
 • Herning
 • Holstebro

Region Syddanmark

 • Minimum 5 faste steder, placeret så regionen er geografisk dækket, herunder grænseområdet.

Region Sjælland

 • Roskilde
 • Køge
 • Ringsted
 • Kalundborg
 • Nykøbing F.
 • Næstved

Region Hovedstaden

 • 5 steder, der er geografisk spredt, herunder i Frederikssund, Helsingør, Vestegnen (Vallensbæk, Rødovre, Ishøj, Høje-Taastrup, Hvidovre, Glostrup, Brøndby eller Albertslund) og København

De stationære teststeder skal som minimum være åben alle ugens dage kl. 8-20, men der må gerne være yderligere åbent.

Annonce