COVID-19 koster Hovedstadens Beredskab over 14 mio. kr.

COVID-19-pandemien bliver også dyr for Hovedstadens Beredskab, som i år forventer samlede ekstraudgifter på 14,2 mio. kr. Det skyldes blandt andet mindreindtægter fra blinde ABA-alarmer og øgede udgifter til sygefravær. En stor del af beløbet kan henføres til ambulancekørslen for Region Hovedstaden, men regionen har afvist at betale for værnemidler og sygefravær.

I 1. halvår 2020 havde Hovedstadens Beredskab samlede merudgifter og mindreindtægter på ca. 13,6 mio. kr. I 2. halvår 2020 forventes mere beskedne konsekvenser på ca. 0,6 mio. kr. Hvis det estimat holder, vil pandemien i alt koste det fælleskommunale beredskab 14,2 mio. kr. i 2020.

Udgifterne dækker hovedsageligt over mindreindtægter fra blinde ABA-alarmer, øgede udgifter til at sygdomsdække ekstravagter hos det operative mandskab, manglende afvikling af kurser samt indkøb af værnemidler.

En særlig problemstilling er knyttet til ambulancetjenesten, hvor Hovedstadens Beredskab udfører ambulancekørsel for Region Hovedstaden. Her har Hovedstadens Beredskab haft ekstraudgifter på 3,5 mio. kr. til værnemidler og sygefravær. Region Hovedstaden har dog indtil videre afvist at refundere ekstraudgifterne. Hovedstadens Beredskab fastholder dog kravet om en refusion, og derfor vil beredskabet fortsætte en dialog med regionen.

Vil forsøge at få penge fra regeringen

Til efteråret skal der være en forhandling mellem kommunerne og regeringen om kompensationen af merudgifterne I forbindelse med COVID-19. En del af merudgifterne til COVID-19 vedrører opgaver, som løses af de kommunale beredskaber.

Hovedstadens Beredskab har opfordret ejerkommunerne til at medtage Hovedstadens Beredskabs merudgifter som følge af COVID-19 i forhandlingerne om kompensation.

Hvis Region Hovedstaden og regeringen ikke refunderer ekstraudgifterne, planlægger Hovedstadens Beredskab at håndtere finansieringen ved at udskyde projekter, øvelser og træning samt eventuelt ved at trække på egenkapitalen – hvilket dog vil kunne påvirke muligheden for at fastholde det nuværende serviceniveau.

Annonce