Enhedslisten vil have dokumentation for ekstraudgifter ved ny Falck-aftale

Ville det virkelig have kostet 90 mio. kr. ekstra om året, hvis Region Syddanmark havde valgt at fortsætte med Falck som ambulanceoperatør frem for BIOS? Det vil Enhedslisten nu have skriftligt svar på, for partiet er utilfreds med, at regionsrådsmedlemmer kun fik mundtlige oplysninger, som strider mod oplysninger fra Falck, inden de fredag traf beslutning om den fremtidige ambulancedrift.

Enhedslisten og SF var alene om at stemme imod, da regionsrådet i Region Syddanmark fredag besluttede, at man ville fastholde kontrakten med BIOS om ambulancedrift i størstedelen af Region Syddanmark. De øvrige 37 medlemmer lagde vægt på, at en opsigelse af kontrakten med BIOS ville resultere i en ekstraudgift på 90 mio. kr. om året til Falck samt et muligt erstatningskrav fra BIOS på omkring 350 mio. kr.

Nu vil Enhedslisten imidlertid have skriftlig dokumentation for størrelsen af de ekstra udgifter.

Fik kun mundtlige oplysninger

”På regionsrådsmødet blev der stort set kun givet mundtlige oplysninger. Som kan være korrekte, men som også kan være forkerte. Det havde ingen regionsrådsmedlemmer mulighed for at vurdere – da der ikke forelå noget som helst på skrift, bortset fra tre ark papir om regionsrådsmedlemmernes eventuelle personlige økonomiske ansvar. Det blev oplyst, at Kammeradvokaten havde vurderet, at regionen formentlig ville tabe en efterfølgende retssag – og formentlig ville skulle betale 350 mio. kr. i erstatning. Det sker, at man får svar, som man spørger. Det gælder også, når man spørger Kammeradvokaten”, fortæller Vibeke Syppli Enrum fra Enhedslisten.

Tvivlen har fået Enhedslisten til at stille følgende spørgsmål til regionen:

”På hvilket grundlag har Kammeradvokaten lavet denne vurdering? Det vil sige på grundlag af hvilke dokumenter fra regionen og på grundlag af hvilke spørgsmål fra regionen. Hvad har regionen konkret spurgt Kammeradvokaten om?

Ligger der noget skriftligt svar fra Kammeradvokaten? Eller er kommunikationen mellem regionen og Kammeradvokaten i de 24 timer op til regionsrådsmødet om dette spørgsmål kun foregået mundtligt?

Hvis der foreligger en skriftlig henvendelse til Kammeradvokaten, vil jeg gerne have udleveret en kopi. Det samme gælder, hvis der foreligger et skriftligt svar fra Kammeradvokaten”.

Modstridende oplysninger om Falcks pris

På regionsrådsmødet blev det også – mundtligt – oplyst, at det ville koste regionen ekstra 90 mio. kr. årligt, hvis Falck midlertidigt skulle fortsætte ambulancekørslen. Den oplysning stemmer ikke overens med, hvad Falck samme dag oplyste i en pressemeddelelse. Her fortalte Falck, at man havde tilbudt regionen at levere samme kvalitet som i dag til samme pris som i dag i 12 måneder – eller mere – indtil et nyt udbud kunne gennemføres.

”Og den stemmer heller ikke overens med oplysninger fra den pressemeddelelse, regionen udsendte efter at Bios fik kontrakten i august 2014. Af den fremgår det, at regionen vil spare 52 mio. kr. om året. Enhedslisten har bedt om et svar på, hvordan der kan være to så forskellige opfattelser af en forhandling, der samme dag var mellem regionen og Falck. Og vi ønsker en forklaring på de to forskellige beløb”, fortæller Vibeke Syppli Enrum.

Annonce