Falck fortsætter i Greve uden udbud

Selv om Falcks kontrakt med Greve Kommune udløber den 1. januar 2017, så vil det også efter årsskiftet være Falck, som skal stå for den lokale brandslukning. Østsjællands Beredskab vil nemlig forlænge kontrakten uden at sende den i udbud. Forlængelsen vil gælde, indtil der på et senere tidspunkt er gennemført et koordineret udbud i Østsjællands Beredskab og en ny kontrakt på den baggrund kan træde i kraft. 

Østsjællands Beredskab forbereder i øjeblikket et udbud af de syv ejerkommuners operative beredskab, herunder i Greve Kommune. Formålet er at opnå besparelser samt optimere det operative beredskab i de berørte østsjællandske kommuner – blandt andet skal det afklares, om brandstationen i Solrød skal videreføres, eller om tilbudsgiverne kan løse brandslukningsopgaverne fra nabostationerne.

Falcks nuværende kontrakt med Greve Kommune udløber 1. januar 2017, og Østsjællands Beredskab vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre den forestående udbudsprocedure og indkøre en ny beredskabsoperatør inden udløbstidspunktet. Derfor vil man nu forlænge aftalen med Falck på uændrede vilkår. Forlængelsen vil gælde, indtil det nye udbud er gennemført og trådt i kraft. Beredskabet vurderer selv, at kontraktforlængelsen har en værdi på ca. 15 mio. kr.

Annonce