Falck vil oprette ny vagtcentral i Storkøbenhavn

En ændring af Falcks planer for den fremtidige vagtcentralstruktur betyder, at der i Ledøje-Smørum Kommune skal bygges en ny fælles vagtcentral for redningskorpsets Region Øst. Oprindeligt var det ellers planen, at de nuværende vagtcentraler i Hillerød og Herlev skulle fortsætte uændret. 

Justitsministeriet har imidlertid valgt, at Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn fremover skal have en fælles alarmcentral – og Falck ønsker at vagtcentralernes disponeringsområder bliver sammenfaldende med 112-strukturen.

I modsætning til alarmcentralen kommer Falcks nye vagtcentral dog også til at dække Bornholms Amt. Vagtcentralen i Rønne blev tidligere på året delvist nedlagt, og al disponering af køretøjer og mandskab blev dengang flyttet til Falcks vagtcentral i Odense – samtidig med at Falcks aktiviteter på Bornholm blev lagt ind under det daværende distrikt Fyn. Nu har Falck imidlertid ændret struktur igen, og Bornholms Amt hører nu under Falcks Region Øst. Derfor bliver vagtcentralbetjeningen af Bornholm allerede fra 12. december flyttet fra Odense til den nuværende vagtcentral i Herlev.

Den nye vagtcentral for Storkøbenhavn, Frederiksborg Amt og Bornholms Amt ventes at stå klar til indflytning i efteråret 2002.

Annonce