Autohjælpskøretøjer får fremover magnetskilte med Falck-logo

Fremover vil det være køretøjer fra Redning Danmark, der rykker ud, når Falcks kunder tilkalder assistance til busser, lastvogne og andre tunge køretøjer. I praksis sker det ved, at Redning Danmarks køretøjer får monteret et magnetskilt med Falcks logo, når turen går til Falck-kunder. De Falck-reddere, som i dag har mindst 50 pct. af deres vagter på sværvogne, virksomhedsoverdrages til Redning Danmark fra november.

Falck har besluttet at nedlægge redningskorpsets sværvognsafdeling, der i dag står for assistancer til lastvogne, busser og andre tunge køretøjer. I stedet skal denne type assistancer fremover udføres af en underleverandør, Redning Danmark, som med 20 stationer er landsdækkende. Udover sværvognsopgaverne skal Redning Danmark også varetage en del vejhjælpsopgaver for Falck – opgaver, som tidligere har været placeret hos andre underleverandører.

Uenighed førte til dannelsen af nyt selskab

Redning Danmarks stationer var tidligere en del af Dansk Autohjælp, men efter uenighed om en ny struktur valgte en række af Dansk Autohjælps stationsejere at danne det konkurrerende selskab.

Og meget tyder på, at en aftale med Falck tidligt har været på bordet – i hvert fald er Redning Danmarks køretøjer fra starten blevet omlakeret fra Dansk Autohjælps gule farve til Falcks røde, ligesom køretøjerne er blevet forsynet med dobbelte logoer på dørene. Ifølge Falck vil det største logo fremover blive dækket over med at magnetskilt med Falcks logo, når køretøjerne anvendes til Falck-assistancer, mens det mindre logo fortsat vil vise, at køretøjerne kommer fra Redning Danmark.

Reddere bliver virksomhedsoverdraget

Allerede fra 4. september 2017 skal Redning Danmark udføre vejhjælpsopgaver for Falck. Sværvognsopgaverne kommer først til fra 1. november 2017, og inden da sker der en formel virksomhedsoverdragelse, hvor Falcks sværvogne og medarbejdere overdrages til Redning Danmark. Falck oplyser, at de reddere, der har mere end 50 pct. af deres vagter i sværvognsafdelingen, bliver omfattet af virksomhedsoverdragelsen.

Danmark er det eneste af de lande, som Falck dækker, hvor autohjælpsopgaverne primært udføres af Falck selv. I de øvrige lande, blandt andet Sverige og Norge, er det underleverandører, som udfører alle autohjælpsopgaver, typisk efter en franchise-model.

Annonce