Kraftigt fald i antallet af udenlandske ambulancefolk

I 2015 hentede BIOS et meget stort antal tyske ambulancefolk til Danmark, hvor de fik anerkendt deres tyske uddannelser, så de kunne arbejde i den danske ambulancetjeneste. Siden da er trafikken faldet voldsomt, og i 2016 var der 68 procent færre sager om anerkendelse af udenlandske ambulanceassistent-uddannelser og 36 pct. færre om ambulancebehandler-uddannelser.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som tager stilling til, om en udenlandsk ambulanceuddannelse har en sådan karakter, at den mindst svarer til en dansk uddannelse – og dermed kan anerkendes i Danmark.

Nye tal viser, at styrelsen i 2016 fik 26 ansøgninger om anerkendelse af udenlandske uddannelser, der svarer til den danske ambulanceassistent-uddannelse. Det var 56 færre ansøgninger end i 2015, altså et fald på 68 pct. Alle ansøgningerne resulterede i anerkendelse af uddannelserne.

Der var 23 ansøgninger om anerkendelse af uddannelser som ambulancebehandler, hvilket var 13 færre end året før, altså et fald på 36 pct. I 22 af sagerne fik ansøgerne et positivt svar, mens der i en enkelt sag blev givet en betinget anerkendelse.

Seks personer søgte om at få anerkendt en udenlandsk paramediciner-uddannelse, mens det sidste år var otte personer. Alle ansøgningerne resulterede i anerkendelse.

Der var i 2016 også to personer, der søgte om anerkendelse af en udenlandsk brandmandsuddannelse. Begge fik et ja fra Beredskabsstyrelsen. Der var ikke tilsvarende ansøgninger i 2015.

Annonce