BIOS godkendt som uddannelsessted for redderelever

Midt i den ophedede debat om den fremtidige ambulancekørsel i Region Syddanmark er BIOS levet godkendt som uddannelsessted for ambulancereddere. Det er Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR), som efter et besøg hos BIOS har givet den formelle tilladelse til at BIOS kan være læreplads for uddannelsen som redder med speciale som ambulanceassistent.

BIOS er blevet godkendt til at uddanne op til 40 elever ad gangen samt et ubegrænset antal VEUD-elever og såkaldte merit-elever. Godkendelsen gælder i fem år.

For BIOS betyder den nye godkendelse, at selskabet som planlagt kan overtage de ni elever fra Responce, som dette selskab midlertidigt overtog fra Falck, efter at Falck mistede ambulancekørslen i Region Syddanmark. Eleverne overgår til BIOS med virkning fra 1. september 2015.

BIOS oplyser, at selskabet forventer at starte et nyt hold redderelever i 2016. Her vil selskabet starte udvælgelsesproceduren i efteråret 2015.

Annonce