Præhospital

Velbesøgt temadag om fremtidens uddannelse af ambulancebehandlere

Hobro dannede i forrige uge rammen om en temadag – den første af sin art i Nordjylland. Temadagen samlede alle involverede i uddannelsen af ambulancebehandlere i Nordjylland for at tale om, hvordan uddannelsen kan gøres endnu bedre. Mere end 70 deltog i temadagen, som var arrangeret af Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland i samarbejde med PreMed og Rybners.

Præhospital

Opretter ny ambulancelederuddannelse

Fra september 2023 bliver det muligt for ambulancebehandlere og paramedicinere at tage en ny og kompetencegivende ambulancelederuddannelse. Uddannelsen oprettes hos Dansk Præhospital uddannelsescenter (DAPUC) i Silkeborg, og formålet er, at deltagerne opnår kompetencer til at lede, tage styring, handle og koordinere både i hverdagssituationer, ved større skadessteder og ved sikkerhedshændelser.

Præhospital

Har indsat Danmarks første rekrutteringsambulance

Der har tidligere været eksempler på ambulancer, der er blevet specialindrettet til uddannelsesformål, men en netop indsat ambulance i Region Sjælland er en nyskabelse: Det er Danmarks første rekrutteringsambulance. Ambulancen skal med rundt på uddannelsesmesser og til diverse arrangementer for at skaffe flere ambulancebehandlerelever.

Præhospital

27 anerkendelser af udenlandske ambulanceuddannelser i 2021

Sidste år fik udenlandske ambulancefolk i 27 tilfælde anerkendt en udenlandsk uddannelse som enten ambulancebehandler eller paramediciner i Danmark. I forhold til 2020 er det en stor stigning, således at 300 pct. flere paramedicinere og 54 pct. flere ambulancebehandlere fik anerkendt uddannelser. Der blev i 2021 givet et enkelt afslag på anerkendelse. (Opdateret).

Præhospital

Ønsker ny ambulancebehandleruddannelse i Hjørring

Der kommer på sigt til at mangle ambulancebehandlere i Region Nordjylland, og derfor vil SOSU Nord gerne udbyde en ny ambulancebehandleruddannelse i Hjørring. Region Nordjylland støtter op om initiativet. I dag uddannes der kun ambulancebehandlere i Esbjerg eller Hillerød, men SOSU Nord har tidligere haft opgaven og uddannet 1.200 behandlere frem til 2018.

Præhospital

Ny metode skal optimere hjertestopbehandling i Region Sjælland

Når ambulanceredderne og lægerne i Region Sjælland i 2022 gennemgår deres årlige vedligeholdelsesuddannelse i genoplivning, bliver de for første gang undervist ud fra PIT CREW-konceptet. Formålet med konceptet er at sikre færrest mulige afbrydelser, bedre mundtlig kommunikation, og at de forskellige teammedlemmer på stedet ikke går i vejen for hinanden.

Præhospital

Efter udbud: Paramedicinere på alle ambulancer

Alle ambulancer i Region Hovedstaden skal fremover bemandes med mindst én paramediciner. Sådan lyder det ambitiøse mål i regionens nye ambulancekontrakter, og derfor skal 300 af de 600 ambulancereddere uddannes til paramedicinere. Det er en fordobling. Samtidig skal ambulancebehandlernes uddannelse styrkes, og der skal uddannes næsten dobbelt så mange elever.

Præhospital

Fagforening: Der skal uddannes flere ambulancereddere

Der er stort arbejdspres blandt ambulancepersonalet i Region Hovedstaden, og det får nu fagforeningen FOA til at opfordre de ansvarlige beslutningstagere til at gøre noget her og nu. FOA ønsker, at de to nuværende erhvervsskoler øger optaget af redderelever, eller at det sikres, at endnu en skole kan udbyde uddannelsen i enten Aarhus eller i Aalborg.