Præhospital

Reddere: Ny uddannelse er en katastrofe for vores fag

UCN har fået godkendt en ny paramedicineruddannelse på bachelorniveau. Men det er et skridt i den helt forkerte retning og en katastrofe for faget. Det mener Reddernes Landsklub, som vurderer, at man i fremtiden vil se en skævvridning i rekrutteringen og en skævvridning i opgaveløsningen, hvor ambulancebehandleruddannelsen vil blive voldsomt devalueret.

Præhospital

Velbesøgt temadag om fremtidens uddannelse af ambulancebehandlere

Hobro dannede i forrige uge rammen om en temadag – den første af sin art i Nordjylland. Temadagen samlede alle involverede i uddannelsen af ambulancebehandlere i Nordjylland for at tale om, hvordan uddannelsen kan gøres endnu bedre. Mere end 70 deltog i temadagen, som var arrangeret af Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland i samarbejde med PreMed og Rybners.

Præhospital

Opretter ny ambulancelederuddannelse

Fra september 2023 bliver det muligt for ambulancebehandlere og paramedicinere at tage en ny og kompetencegivende ambulancelederuddannelse. Uddannelsen oprettes hos Dansk Præhospital uddannelsescenter (DAPUC) i Silkeborg, og formålet er, at deltagerne opnår kompetencer til at lede, tage styring, handle og koordinere både i hverdagssituationer, ved større skadessteder og ved sikkerhedshændelser.

Præhospital

Har indsat Danmarks første rekrutteringsambulance

Der har tidligere været eksempler på ambulancer, der er blevet specialindrettet til uddannelsesformål, men en netop indsat ambulance i Region Sjælland er en nyskabelse: Det er Danmarks første rekrutteringsambulance. Ambulancen skal med rundt på uddannelsesmesser og til diverse arrangementer for at skaffe flere ambulancebehandlerelever.

Præhospital

27 anerkendelser af udenlandske ambulanceuddannelser i 2021

Sidste år fik udenlandske ambulancefolk i 27 tilfælde anerkendt en udenlandsk uddannelse som enten ambulancebehandler eller paramediciner i Danmark. I forhold til 2020 er det en stor stigning, således at 300 pct. flere paramedicinere og 54 pct. flere ambulancebehandlere fik anerkendt uddannelser. Der blev i 2021 givet et enkelt afslag på anerkendelse. (Opdateret).

Præhospital

Ønsker ny ambulancebehandleruddannelse i Hjørring

Der kommer på sigt til at mangle ambulancebehandlere i Region Nordjylland, og derfor vil SOSU Nord gerne udbyde en ny ambulancebehandleruddannelse i Hjørring. Region Nordjylland støtter op om initiativet. I dag uddannes der kun ambulancebehandlere i Esbjerg eller Hillerød, men SOSU Nord har tidligere haft opgaven og uddannet 1.200 behandlere frem til 2018.

Præhospital

Ny metode skal optimere hjertestopbehandling i Region Sjælland

Når ambulanceredderne og lægerne i Region Sjælland i 2022 gennemgår deres årlige vedligeholdelsesuddannelse i genoplivning, bliver de for første gang undervist ud fra PIT CREW-konceptet. Formålet med konceptet er at sikre færrest mulige afbrydelser, bedre mundtlig kommunikation, og at de forskellige teammedlemmer på stedet ikke går i vejen for hinanden.