Lærere er ikke klædt på til undervisning i førstehjælp

Det er lovpligtigt for folkeskolen at undervise eleverne i livreddende førstehjælp. Men et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed og Gentofte Hospital viser imidlertid, at omkring ni ud af ti lærere ikke føler sig klædt på til at løfte opgaven. Det skyldes hverken manglende vilje eller lyst, men følelsen af at mangle kompetencer.

Undervisning i livreddende førstehjælp er obligatorisk i folkeskolen, og det har det været siden 2005. Men alligevel er det kun omkring 60 pct. af skolerne, der får gennemført undervisningen. Og kun 14 pct. af lærerne føler sig rustet til at undervise i livreddende førstehjælp.

Sådan lyder et af resultaterne i et nyt dansk studie, som er gennemført blandt mere end 1.300 skoleledere og lærere. Læge og ph.d.-studerende Carolina Malta Hansen fra Gentofte Hospital er den ene af to forskere bag studiet, som er det første af sin slags herhjemme.

Mangler rammerne, ressourcerne og de nødvendige færdigheder

”Undervisning i førstehjælp har været obligatorisk i snart ti år. Vores studie viser, at en væsentlig årsag til, at lærerne ikke får gennemført undervisningen, er, at de hverken har rammerne, ressourcerne eller de nødvendige færdigheder. Det vil svare til, at nogen lavede en lov om, at jeg skulle undervise i at flyve med jetfly – hvordan skulle jeg være rustet til det? Mange lærere er ifølge undersøgelsen bekymrede for at tage ansvar for at undervise i noget, der handler om liv eller død. Og samtidig tror mange, at det kræver omfattende kompetencer – måske også mere omfattende, end det i virkeligheden kræver”, siger Carolina Malta Hansen.

Usikkerhed i forhold til egne kompetencer spiller en stor rolle. Men også kendskabet til lovgivningen er alarmerende lav.

”Under 30 pct. af skolelederne og kun 14 pct. af lærerne ved, at undervisning i livreddende førstehjælp er obligatorisk. Og blandt dem, der ved det, tolker hovedparten alligevel undervisningen som frivillig. Noget tyder på, at ansvaret for undervisningen rent organisatorisk falder mellem forskellige stole ude på skolerne, fordi der er en uklar ansvarsplacering for undervisningen i livreddende førstehjælp”, forklarer Line Zinckernagel fra Statens Institut for Folkesundhed, som er den anden halvdel af forskerteamet bag undersøgelsen.

Stor opbakning til obligatorisk førstehjælpsundervisning

Paradoksalt nok viser studiet samtidig, at der en utrolig stor opbakning til, at undervisning i livreddende førstehjælp bør være obligatorisk – det synes 79 pct. af skolelederne og 88 pct. af lærerne.

Det vækker glæde hos Grethe Thomas, som er projektchef i TrygFonden, hvor man gennem mange år har arbejdet på at styrke folkeskolens muligheder for at gennemføre førstehjælpsundervisningen.

”Det viser med al tydelighed, at der et meget stort potentiale for at få uddannet endnu flere førstehjælpere, og det vil vi gerne hjælpe skolerne til at udnytte. Vi har både gratis undervisningsmateriale og løsninger, der kan skabe den nødvendige tryghed blandt de lærere, der påtager sig den vigtige opgave, det er at uddanne fremtidens førstehjælpere”, siger Grethe Thomas og fortsætter:

”Jo flere, der træder til, jo flere overlever. Vi ved, at hvis lægfolk træder til med livreddende førstehjælp, når en person falder om med hjertestop i det offentlige rum, overlever en ud af fem. Hvis ingen træder til, overlever en ud af 20. Så mange liv kan reddes, hvis vi allerede i folkeskolen får skabt grundlaget for en nation af førstehjælpere”.

Lige nu kan skoler søge TrygFonden om at blive certificeret som en ”Du kan redde liv”-skole. Skolerne kan gratis rekvirere klassesæt med genoplivningsdukker til brug i undervisningen samt en introduktion af lærerne i at bruge klassesættene i undervisningen. Udvalgte skoler modtager endvidere en hjertestarter fra TrygFonden samt uddannelse af lærere og andre medarbejdere på skolen.

Annonce