Ny overenskomst giver øvre grænse for arbejdstiden på døgnvagt

Arkivfoto

Fremover bliver reddere, der har arbejdet 13 timer i løbet af en døgnvagt, meldt fra vagten. Det er en af ændringerne i den nye 3F-overenskomst på redderområdet. Overenskomsten omfatter ca. 4.000 reddere hos Falck og Responce, og en anden af ændringerne er, at rammerne for døgnvagterne bliver ens hos Falck og det Falck-ejede Responce.

Med overenskomsten vil det være slut med vagter, der indebærer mere end 13 timers arbejde. Det oplyser 3F.

”Samfundet har ændret sig hurtigt med for eksempel ny sygehusstruktur, og nu tilpasser vi overenskomsterne. Medlemmer på døgnvagter har været under voldsomt pres. Aftalen indebærer, at redderne bliver meldt fra vagten efter 13 timers arbejde. Det giver et bedre og mere afbalanceret arbejdsliv, som man kan holde til”, siger Palle Thirstrup, der er forhandlingssekretær i 3F’s Transportgruppe og har stået i spidsen for forhandlingerne.

Overenskomsten løber i tre år, og når det gælder løn, satser og øvrig økonomi, følger reddernes overenskomst som minimum de øvrige aftaler, der er indgået på transportområdet. Stigninger i timelønnen betyder, at månedslønnen for en 37-timers arbejdsuge stiger ca. 1.700 kr. om måneden. Normaltimelønnen stiger 2,50 kr. pr. time 1. marts 2017, 2,50 kr. pr. time 1. marts 2018 og 2,50 kr. pr. time 1. marts 2019. I alt 7,50 kr.

Overenskomsten indebærer blandt andet også en styrkelse af de tillidsvalgte. Dels med uddannelse og et nyt honorar på mindst 9.000 kr. om året, dels med en stærkere rolle i forhandlinger om lokale aftaler om arbejdstid og overarbejde.

Annonce