Brandfolk: Fagforening stavnsbinder os

Utilfredsheden med fagforeningen FOA stiger fortsat blandt de københavnske brandfolk. Især mener brandfolkene, at FOA har forhandlet et særdeles dårligt overenskomstresultat hjem, hvor lønstigningen ligger væsentligt under den tilsvarende lønstigning for redderne i Falck. Men samtidig mener brandfolkene, at FOA tilsidesætter tidligere samarbejdsaftaler og at FOA nu bruger økonomisk pres for at tvinge brandfolkene til at ændre struktur. Brandfolkenes ønske er at gå sammen med de privatansatte reddere og danne en fælles fagforening, men FOA nægter at afgive forhandlingsretten frivilligt.

FOA’s forhandlingsresultat ved årets overenskomstforhandlinger var en lønstigning på godt 12 % til brandfolkene, mens de 3F-organiserede reddere i Falck fik en lønstigning på 16 %. Samtidig lykkedes det ikke FOA at opnå nogen af de øvrige mål for forbedringer, og det betyder blandt andet, at mens pauser og arbejdstid er nøje beskrevet i 3F’s overenskomst, så skal brandfolkene tage slagsmålet lokalt.

“Vi repræsenterer en gruppe med et uddannelsesniveau på højde med sygeplejersker, og med et både fysisk og psykisk hårdt arbejde, men stadig med en løn som en kassemedarbejder i Netto. Reiner Burgwald (næstformand i FOA, red) kommer så gammel vin på nye flasker: Næste gang kunne det måske blive vores tur… Desværre klinger det hult, da vi har hørt det de sidste mange år, og hver gang skal vi affinde os med ”måske næste gang… ””, siger næstformanden for Brandfolkenes Klub København, Anders Villadsen, efter et møde med FOA.

“Reiner Burgwald gjorde det meget klart, at FOA ikke ville afgive forhandlingsretten for vores område frivilligt, uagtet at FOA efterhånden er blevet et forbund for pleje- og omsorgssektoren. Argumenterne for, at vi som branche ikke kan få lov til at stå sammen med landets over 4.000 reddere, er nærmest ikke-eksisterende. FOA holder krampagtigt fast på de områder, som de har, selvom overenskomsterne ofte er dårligere for FOA’s medlemmer på de områder, hvor der også er private overenskomster. Det er min holdning, at FOA bør følge med tiden og lade faggrupperne samle sig der, hvor de bliver størst og dermed bedre hørt. Jeg mener, at FOA bør rette sit fokus, så de slås for medlemmerne i stedet for om medlemmerne. For at vi som branche kan stå stærkt i fremtiden, er det nødvendigt, at vi flytter ud af FOA1 og sammen med de øvrige inden for vores område”, siger Anders Villadsen, der peger på, at trafikfunktionærerne i øjeblikket er ved at flytte sammen med Chaufførernes Fagforening/3F, således at busområdet bliver samlet fysisk på ét sted.

“FOA har åbenbart valgt en anden strategi over for os som branche, hvor de i løbet af kort tid kvæler os økonomisk, og derved tvinger os til at tilpasse os den struktur, som FOA ønsker. FOA1 fjerner nu 144 brandmestre fra Brandfolkenes Organisation, selvom kun ca. 80 har stemt for, og en del modsætter sig en overflytning. Det er rigtigt svært at se FOA”s demokratiløfte i det. Samtidigt fjerner man en stor del af det økonomiske fundament for Brandfolkenes Organisation. Brandfolkenes Organisation har været sikret suverænitet de sidste 12 år via en samarbejdsaftale, som FOA1 nu tilsidesætter, samtidigt med at man vil tvinge Brandfolkenes Organisation til at overholde vores side af aftalen. Det indebærer, at vi skal betale 500.000 kr. i husleje/serviceaftale for de få m2 vi har i Valby. På den måde vil pengene fosse ud af kassen, og vi vil med en pistol i nakken blive tvunget over i FOA1″, siger Anders Villadsen, der beskriver situationen sådan, at stavnsbåndet ikke er ophævet for brandfolkene.

Brandfolkenes Klub København er heller ikke tilfreds med FOA”s indsat i forbindelse med konkrete sager. “Vi har indbragt en del sager om aftalebrud, brud på samarbejdsreglerne og brud på overenskomsten for FOA/TSS. Ud af dem har FOA formået at løfte tre sager. Tyverialarmer, som dog er bragt til ophør, men uden konsekvenser for Københavns Brandvæsen. Afgangsalder, hvor vi med 12 måneders forsinkelse fik en klar afgørelse – men da Københavns Brandvæsen ikke ville efterleve afgørelsen, var man passive, og det betyder, at Københavns Brandvæsen endnu en gang bryder overenskomsten ved ikke at afskedige brandfolk fra udrykningsstyrken med udgangen af den måned, hvor de fylder 60 år”, fortæller Anders Villadsen.

Anders Villadsen varsler også, at der kan blive uro blandt medarbejderne i Københavns Brandvæsen, hvis ikke der opnås enighed om en række udestående emner: “Da FOA ikke formåede at få et nyt sæt arbejdstidsregler ind i OK-08, ligger den forhandling nu hos klubben. Jeg er sikker på, at med den kampvilje, der er i ambulancetjenesten i dag, vil der blive meget urolige tilstande, hvis Københavns Brandvæsen ikke kommer med reelle forslag til spisepauser og begrænsninger i belastningen. Det samme gælder, hvis man ikke løser problemerne med kollegaerne, der har fået nye arbejdsopgaver, f.eks. TRIN 2 og FE uden kompensation”.

Annonce