3F afviser af have godkendt BIOS’ vagtplan og ekstravagter

Når BIOS om få uger starter op i Region Syddanmark, så kan selskabets reddere få op 7.200 kr. for at tage en ekstra døgnvagt. Men 3F afviser forlydender om, at fagforeningen har godkendt BIOS’ planer om at købe ekstra døgnvagter, de såkaldte guldvagter. Samtidig understreger 3F, at man hverken har set eller godkendt BIOS’ vagtplaner for september.

BIOS satser på, at rekrutteringen af uddannede ambulancereddere fra Tyskland vil kunne få selskabets vagtplan til at hænge sammen fra begyndelsen af 2016. Indtil da er BIOS helt afhængig af, at de ca. 330 reddere, som der er indgået kontrakt med, tager ekstra vagter, som kan kompensere for, at der mangler ca. 220 reddere i forhold til den optimale bemanding.

I en mail til de nye medarbejdere erkender BIOS, at man ”stadig er udfordret” omkring antallet af reddere, selv om man på Fyn ”er rimeligt godt med”. De nye medarbejdere tilbydes i mailen ekstravagter, der takseres med 7.200 kr. for en døgnvagt i weekenden og 6.700 kr. for en døgnvagt på hverdage. En dagvagt på 12 timer udløser 3.300 kr., en dagvagt på 9 timer udløser 2.200 kr. og en dagvagt på 8 timer vil BIOS betale 2.000 kr. for på hverdage. Desuden betales kilometerpenge for kørsel fra egen station til den station, hvor der skal tages en ekstravagt, og retur.

Hos 3F afviser gruppeformand Jan Villadsen imidlertid forlydender om, at 3F har godkendt, at BIOS – eller andre ambulanceoperatører – kan købe ekstra døgnvagter, der af 3F betegnes som guldvagter. ”Jeg kan meddele, at der ikke er indgået nogen aftale om ekstra vagtordning for BIOS”, lyder det således fra Jan Villadsen, som tilføjer: ”Endvidere skal jeg oplyse, at vi løbende vil følge op på overenskomsterne gældende for Responce, BIOS og Falck, dog gælder det for BIOS, at der først kan ske en opfølgning pr. 1. september 2015, idet de endnu ikke er påbegyndt deres kørsel”.

Jan Villadsen afviser samtidig, at 3F har godkendt BIOS’ vagtplaner for september 2015. ”Denne planlægning er for os ubekendt, idet vi ikke har set den”, meddeler gruppeformanden.

Annonce