KL: Kommunale brandfolk skal have flere døgnvagter

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er gået i gang, og parterne har i første omgang udvekslet deres krav til forhandlingerne. På beredskabsområdet er der lagt op til konfrontation mellem arbejdsgiverne – repræsenteret ved KL – og FOA. KL stiller nemlig krav om, at de kommunale brandfolk både skal have flere døgnvagter og kunne løse flere opgaver i vagttiden.

I dag har de kommunalt ansatte brandfolk 87 døgnvagter om året, hvilket er mærkbart mindre end de 103 døgnvagter, som de privatansatte brandfolk hos Falck har. Men hvis det står til KL, så skal antallet af døgnvagter i de kommunale brandvæsener øges. I hvert fald har KL officielt meddelt, at man ved overenskomstforhandlingerne på FOA-området kræver, at antallet af døgnvagter forhøjes.

Også når det gælder de opgaver, som brandfolkene kan varetage, når de er på en døgnvagt, lægger KL op til en ændring. Her er kravet fra brandfolkenes arbejdsgivere, at der gives mulighed for større fleksibilitet i anvendelsen af arbejdstid på døgnvagt.

Der er ikke udsigt til, at det er krav, som arbejdsgivere og arbejdstagere kan blive enige om.

”Vi er helt uforstående over for KL’s udmelding. For os er arbejdstiden i forhold til antallet af døgnvagter ikke til debat. Brandfolkene arbejder mere end os andre og er væk hjemmefra 87 gange 24 timer om året. Det er et helt urimeligt krav,” siger sektorformand Reiner Burgwald fra FOA’s Teknik- og Servicesektor.

Annonce