Ny paramedicineruddannelse starter i april 2024

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Uddannelse af ambulancebehandlere med særlige kompetencer – bedre kendt som paramedicinere – har været i udbud. Udbuddet blev vundet af et konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole og UC Lillebælt, og de overtager uddannelsen fra Professionshøjskolen UCN i Aalborg fra april 2024.

Siden 2012 har efteruddannelsen til ambulancebehandler med særlige kompetencer (paramediciner) været afholdt som kursusforløb på ca. 20 uger på deltid på Professionshøjskolen UCN i Aalborg.

Sidste år besluttede sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner imidlertid, at uddannelsen skulle i udbud. Samtidig blev det besluttet at revidere uddannelsens indhold og form inden for de rammer, der følger af den gældende bekendtgørelse på området.

Region Hovedstaden har på vegne af de fem regioner stået for udbudsprocessen, som resulterede i, at Københavns Professionshøjskole og UC Lillebælt som et konsortium vandt. Det betyder, at de to professionshøjskoler fremover sammen skal udbyde efteruddannelsesforløbet ens og med samme kvalitet i både Øst- og Vestdanmark. Det forventes, at de første hold på den nye uddannelse kan starte fra april 2024.

Kurserne i Aalborg fortsætter til og med 1. kvartal 2024.

Bliver en kompetencegivende efteruddannelse

Den nye efteruddannelse til paramediciner bliver et modul af Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på 10 ECTS-point.

Det betyder, at efteruddannelsen bliver en del af det formelle kompetencegivende efteruddannelsessystem. Det er valgt dels for at sikre rette niveau og kvalitet i en akkrediteret uddannelse, dels for at sikre paramedicinernes mulighed for fremadrettet at erhverve en kompetencegivende uddannelse rettet mod sundhedsvæsenet og tværfagligt samspil.

Efteruddannelsesforløbet afholdes fortsat som deltidsstudie fordelt over en periode på 18 -20 uger i kombination med vagtarbejde på egen arbejdsplads. Efteruddannelsesforløbet vil blive tilrettelagt med en variation af forskellige undervisnings-, vejlednings- og studieformer, som inkluderer desuden ca. to ugers praktik, der vil være fordelt mellem hospitalsafdelinger og præhospitale specialenheder.

Ønsker fortsat en professionsbacheloruddannelse

Ændringen af uddannelsen er dog ikke udtryk for, at regionerne har opgivet deres ønske om at oprette en professionsbacheloruddannelse rette mod det præhospitale område. Tværtimod har Danske Regioners har i forbindelse med regionernes politiske topmøde offentliggjort et sundhedsuddannelsesudspil, hvor det genbekræftes, at regionerne ønsker at etablere en uddannelse til paramediciner på professionsbachelorniveau i lighed med de fleste af vores nabolande.

Det ændrer dog ikke ved, at der de næste år fortsat vil være et betydeligt behov for at efteruddanne ambulancebehandlere til paramedicinere.

Annonce