Ny professor med særlig fokus på præhospital hjertestop og genoplivning

Arkivfoto.

Overlæge Fredrik Folke er tiltrådt som klinisk professor i kardiologi med særlig fokus på præhospital hjertestop og genoplivning. ​45-årige Fredrik Folke er overlæge i kardiologi på Herlev og Gentofte Hospital og som klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet og Region Hovedstadens Akutberedskab har han været pioner inden for hjertestopforskning og akutte patientforløb.

Fredrik Folke har blandt andet været med til at etablere det danske hjertestarternetværk samt været forskningsleder på TrygFondens Hjerteløberprojekt.

I professoratet indgår Region Hovedstadens Akutberedskab, Herlev og Gentofte Hospital og Københavns Universitet i et tæt samarbejde:

”Det brede tværfaglige samarbejde er altafgørende for resultaterne. Jeg vil med dette professorat arbejde for at styrke samarbejdet indenfor det præhospitale og akutte område til gavn for alle akutte patienter. De grene af forskningen, som jeg er involveret i, har det tilfælles, at forskningsresultaterne skal være umiddelbart anvendelige og føre til bedre behandling af borgerne. Det er hele grundlaget i vores forskning og netop der, hvor forskning for alvor giver mening.”, siger Fredrik Folke.

I professoratet vil Frederik Folke have særligt fokus på projekter i forbindelse med hjerteløbere og brug af kunstig intelligens til identifikation af akutte tidskritiske tilstande, f.eks. hjertestop:

”Den enkelte patient skal i højere grad tilbydes målrettet behandling, og derudover skal forskningen komme Region Hovedstadens Akutberedskab og hospitalerne til gavn, så vi bliver i stand til at gøre vores arbejde bedre, mere effektivt og på den måde skabe værdi for samfundet”, siger Fredrik Folke.

Annonce