Næsten alle ambulancereddere har sagt ja til at flytte med til Region H

Når Region Hovedstaden den 1. juni 2022 overtager Hovedstadens Beredskabs nødlidende ambulancetjeneste, så følger næsten alle ambulancereddere fra Hovedstadens Beredskab med over. Ud af 176 reddere har hele 169 således sagt ja tak til tilbuddet om at blive virksomhedsoverdraget, og det giver glæde – og formentlig også en betydelig lettelse – hos regionen.

Hovedstadens Beredskab skulle egentlig køre ambulancer frem til 1. februar 2023, hvorefter regionen ville hjemtage opgaven. Men en mandskabsflugt har ført til, at ambulancetjenesten er under hårdt pres, og derfor har Hovedstadens Beredskab og Region Hovedstaden indgået en aftale om, at region overtager opgaven allerede den 1. juni 2022.

Aftalen indebærer, at regionen får stillet baser og ambulancer til rådighed fra Hovedstadens Beredskab frem til 1. februar 2023. Desuden må Hovedstadens Beredskab betale for at komme ud af kontrakten før tid, men begge parter anser betalingens størrelse for at være tophemmelig.

I forbindelse med overgangen til Region Hovedstaden er ambulanceredderene hos Hovedstadens Beredskab blevet tilbudt virksomhedsoverdragelse. Det tilbud har 169 ud af 176 reddere taget imod.

Formand: Redderne kan ikke undværes

“Jeg er utrolig glad for, at så mange af vores ambulancereddere har takket ja til buddet om virksomhedsoverdragelse. Redderne udgør en krumtap i hjælpen til borgerne, de kan ikke undværes og løser en samfundsvigtig opgave”, siger Steen Christiansen (S), der er borgmester i Albertslund og bestyrelsesformand for Hovedstadens Beredskab.

Virksomhedsoverdragelsen betyder, at ambulanceredderne fra 1. juni 2022 skifter arbejdsgiver fra Hovedstadens Beredskab til Region Hovedstaden. Frem til 1. februar 2023 vil redderne i stort omfang møde på de samme stationer, bruge de samme uniformer og køre i de eksisterende køretøjer mv. Derefter træder det nye ambulanceudbud i kraft, og der vil ske en række ændringer i driften.

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) glæder sig over, at så mange medarbejdere har takket ja til at følge med over i Akutberedskabet.

“Vi fremrykkede overtagelsen for at sikre, at der er ambulancer til borgere, der bliver akut og livstruende syge, og for at give en afklaring og skabe vished for personalet i Hovedstadens Beredskab. Jeg vil gerne takke de mange medarbejdere og ledere både i Hovedstadens Beredskab og i regionen, som arbejder benhårdt for at sikre den bedst mulige overgang”, siger Lars Gaardhøj.

Fra ledelsen i Hovedstadens Beredskab lyder der også en tak til de snart forhenværende medarbejdere:

“Vores ambulancereddere har i lang periode udvist en helt ekstrem omstillingsparathed. Redderne fortjener den største ros og tak for deres indsats, både i behandlingen af de mange patienter, men i særdeleshed i forhold til at holde driften kørende. Vi ønsker dem al mulig held og lykke på deres videre færd”, siger beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen.

Fokus på at fastholde og tiltrække nye folk

Thomas Reimann, der er vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab, understreger, at man nu arbejder for at skabe ro indenfor ambulanceberedskabet:

“Det betyder, at vi har et fornuftigt udgangspunkt for at bemande ambulancer og andre udrykningskøretøjer. Der har i lang tid været et stort pres på ambulancepersonalet både HBR, Falck og hos os, og det er et område, hvor vi mangler personale. Målet er, at vi nu kan skabe ro på området, så vi kan fastholde ambulancefolk og gerne tiltrække nye kollegaer”, siger Thomas Reimann.

Annonce