Nye anbefalinger til førstehjælpsinstruktører vedrørende coronavirus

Dansk Førstehjælpsråd har udsendt anbefalinger til førstehjælpsinstruktører vedrørende coronavirus. Organisationen anbefaler, at kursister på førstehjælpskurser ikke deler ansigtsmasker, ligesom syge kursister ikke bør deltage i kurserne. Samtidig understreger Dansk Førstehjælpsråd, at frygten for smitte ikke skal afholde nogen fra at udføre livreddende førstehjælp.

Fra Dansk Førstehjælpsråds side bliver det anbefalet, at kursister på førstehjælpskurser ikke deler ansigtsmasker, heller ikke selv om de desinficeres med f.eks. sprit efter at kursisterne har øvet indblæsninger. I stedet skal hver kursist have sin egen ansigtsmaske til brug på kurserne. Anbefalingen er i overensstemmelse med WHO’s generelle anbefalinger for at begrænse smittespredning.

Hvis en kursist er syg – f.eks. med feber, hoste eller nys – bør de ikke deltage på et førstehjælpskursus. Det er dog en almindelig forholdsregel, som ikke kun relaterer sig til coronavirus. Det samme gør sig gældende for instruktører – de bør ligeledes ikke undervise, hvis de føler sig syge.

Generelt bør man på kurserne udvise god hygiejne, f.eks. ved at opsætte beholdere med hånddesinfektion, og opfordre til, at alle vasker hænder hyppigt.

Skal stadig yde førstehjælp

Samtidig slår Dansk Førstehjælpsråd dog fast, at frygten for smitte ikke skal afholde nogen fra at udføre livreddende førstehjælp i en virkelig førstehjælpssituation. Faren for at blive smittet med coronavirus i Danmark er således forsat forsvindende lille.

Er man forsat usikker, anbefaler Dansk Førstehjælpsråd, at man blot udfører brystkompressioner i tilfælde af et formodet hjertestop.

Annonce