Præhospital

Lille stigning i antallet af førstehjælpskurser

I 2019 fik i alt 239.160 kursister et kursusbevis i førstehjælp fra Dansk Førstehjælpsråd, som er en paraplyorganisation for nogle af de største førstehjælpsorganisationer og -udbydere i Danmark. Der er tale om en stigning på omkring 5.000 udstedte kursusbeviser i forhold til året før, hvor der blev udstedt 234.480 beviser.

Præhospital

Ny førstehjælpsuddannelse for erhvervschauffører

Dansk Førstehjælpsråd har i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en ny førstehjælpsuddannelse, ”Førstehjælp for erhvervschauffører”. Formålet med uddannelsen er at sikre, at førere af varevogne under 3.500 kg. er klædt på til at yde førstehjælp i forbindelse med de ulykker, som de kan møde i trafikken.

Præhospital

Facebook-råd kan fremprovokere hjertestop

I disse dage deles der flittigt et billede på Facebook, som fortæller, hvordan man skal forholde sig, hvis man er alene og oplever kraftige brystsmerter: Man skal hoste kraftigt. Der er blot ét problem: Rådet har ikke nogen medicinsk evidens og kan i værste fald forværre situationen. Derfor anbefaler både Dansk Førstehjælpsråd og Dansk Råd for Genoplivning, at man ikke følger rådet

Præhospital

Førstehjælpsuddannelserne får ny struktur

Dansk Førstehjælpsråd har netop påbegyndt implementering af en ny struktur for førstehjælpsuddannelserne i Danmark. Den hidtidige struktur var baseret på moduler af tre timers varighed, som kunne kombineres, men den løsning var ikke længere tidssvarende. I stedet vil uddannelserne i fremtiden bestå af fire niveauer.